– Vi må få på plass en pensjon det er mulig å leve av

Dag Stutlien og Lars Ullensvang er BFOs nye makkerpar. Det viktigste nå er å sikre medlemmene en bedre pensjonsavtale.

Av Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet og Einar Holst Clausen (Foto: Øyvind Førland Olsen)

– Vi må få pensjon på variable tillegg. Gjør vi ikke det er den pensjonsavtalen som ligger på bordet så dårlig at vi kan gjøre all verdens tiltak for å beholde og rekruttere personell, men det vil slå beina under de tiltakene.
– Vi må få på plass en pensjon det er mulig å leve av, sier BFO-leder Dag Stutlien (49).

– Når kan det løse seg?

– Det skulle vært ferdig nå i vår, men er nå utsatt til høsten. Jeg tror og håper at dette løser seg i løpet av året. Det er ikke et alternativ at det ikke gjør det.

Valgt på kongress

Det har knapt gått en time siden Dag Stutlien og Lars Ullensvang (44) ble klappet fram av delegatene under BFOs kongress på Sundvolden da Offisersbladet møter BFOs nye ledelse

Innstillingen fra valgkomiteen fikk flertall og nå er det en major fra Luftforsvaret og en kommandørkaptein fra Sjøforsvaret som skal stake ut kursen for BFO de nærmeste årene.

Etterlyser politisk vilje

Under angrep fra innpåslitne mygg som ble klekket i det varme sommerværet ved Tyrifjorden, forteller «makkerparet», som de omtaler seg, om veien videre for BFO.

– Nå er det flere utredninger og mennesker som sier at det er alvor og at vi må gjøre noe, sier Lars Ullensvang og viser blant annet til utredningen fra Forsvarskommisjonen og forsvarssjefens fagmilitære råd:

– Det er jo masse tiltak vi kan gjøre nå, hvis det er politisk vilje. Vi trenger ikke utrede at personellet skal ha akseptable boforhold. Mugg er ikke et tiltak for å rekruttere og beholde, sier Ullensvang som viser til at mye av boligmassen i Forsvaret har en dårlig standard.

Lars Ullensvang og Dag Stutlien 1
Nestleder Lars Ullensvang (t.v.) og BFO-leder Dag Stutlien ble valgt under BFOs kongress på Sundvolden juni 2023.

Stutlien og Ullensvang er tydelige på at de ønsker å bygge videre på«fundamentet» etter tidligere BFO-ledere som Rune Rudberg og Jens Jahren.

Førstnevnte hadde sin siste kongress på Sundvolden i år, mens Jahren er leder i YS stat.

Det handler om kontinuitet og bli enda bedre på det man allerede gjør – for at BFO skal få gjennomslag på vegne av medlemmene, forteller Stutlien.

– Det innebærer god dialog med Forsvarets militære og politiske ledelse og fremsette løsningsforslag basert på fakta, slik at vår stemme blir lyttet til. Det trenger de, for vår stemme teller fordi vi er en stor fagforening, sier Stutlien.

Mer informasjon til medlemmene

– En av de tingene jeg opplever at medlemmene ønsker seg mer av, er kommunikasjon. Vi må bli enda bedre til å kommunisere med regionene og deres medlemmer, for å etablere en forståelse om at vi er her for dem, sier Ullensvang.

Stutlien og Ullensvang mener at BFO må bli flinkere til å vise fram arbeidet som gjøres på vegne av medlemmene.

– Det å få informasjon og nyheter kjapt ut; hvor vi får vist fram de seirene vi har, er viktig. Vi gjør veldig mye godt arbeid og medlemmene må se det også, sier
Stutlien.

Flere kandidater til vervene

I minuttene før avstemningen ble avholdt på Sundvolden, fortalte valgkomiteen om arbeidet som lå tilgrunn for innstillingen av Stutlien og Ullensvang.

Det hadde vært flere kandidater til intervju, men det var til slutt en sjøoffiser fra Lommedalen og major fra Luftforsvaret som ble foretrukket av komiteen.

Begrunnelsen for innstillingen var flere, men hva tenker de selv om hvilke personlige egenskaper de har for rollen som leder og nestleder?

Lars Ullensvang og Dag Stutlien 2
Ullensvang og Stutlien sier at BFO må bli bedre til i å informere medlemmene framover.

– Jeg har selv stilt meg det spørsmålet nå før kongressen, og hva jeg er god til etter 30 år i Forsvaret, sier Stutlien:

– Jeg kan forvaltningsfaget, jeg er god til å håndtere mennesker og bygge relasjoner, samt å få kontakt med dem vi ønsker for å få til en god dialog. Det handler om å gi og få tillit.

«En tungvekter»

Så tar Ullensvang ordet. Han ble omtalt som en «tungvekter» av valgkomiteen på bakgrunn av vervene han har påtatt seg i BFO i en årrekke:

– Jeg føler at jeg har organisatorisk kunnskap og jeg kjenner BFO godt. Der utfyller jeg Dag godt med tanke på BFOs historikk og politikk. Jeg kan bidra med å få Hovedstyret opp å gå, og få omsatt politikken vår til resultat.

– Nå skal vi markere at det er vi som er politisk ledelse i BFO, sier Ullensvang.


Fakta: VALG AV LEDER OG NESTLEDER

 • Valget ble gjennomført under BFOs 12. ordinære kongress 15. juni:
 • Dag Stutlien (49), leder i BFO:
 • Kommandørkaptein, utdannet ved Sjøkrigsskolen og Stabsskolen
 • Gift og har to barn
 • Bor i Lommedalen
 • Lars Ullensvang (44), nestleder i BFO
 • Major, utdannet Luftforsvarets tekniske
  befalsskole og Luftkrigsskolen. Han har også en master i Business administration fra Universitetet i Agder
 • Samboer og to barn
 • Bor på Kjeller