Bilde:

– Det gir ingen mening å betale folk for å slutte, og BFO har vært imot denne ordningen med sluttbonuser fra starten av, sier Stutlien som er leder i Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

BFO: Vil ha juridisk vurdering av pensjonsordningen

Leder i Befalets Fellesorganisasjon Dag Stutlien sier at det er deler av pensjonsordningen som bør vurderes juridisk.

Av BFO

Ny offentlig tjenestepensjon for dem som har særaldersgrense påvirker alle som er militært tilsatte i Forsvaret. For enkelte aldersgrupper har det store negative konsekvenser.

Kort fortalt innebærer det at de som er født fra 1970 og senere må jobbe lenger før de må gå av med pensjon og det er heller ikke mulighet til å tjene mer enn én G (Grunnbeløpet i folketrygden 118.620 kroner). All inntjening over det vil føre til en betydelig reduksjon av pensjonsutbetalingen.

Befalets Fellesorganisasjon var svært kritisk til den nye pensjonsordningen og stilte seg heller ikke bak den.

Gjennomfører juridisk vurdering

Nå varsler BFO-leder Dag Stutlien at de gjennomfører en juridisk vurdering av den nye pensjonsordningen.

Det handler blant annet om å vurdere lovligheten ved at enkelte aldersgrupper må innrette seg etter nye pensjonsregler uten at det foreligger kompenserende overgangsordninger.

Kan miste kompetanse

BFO forstår behovet for å få på plass en avtale for særalderspensjon. Vi mener likevel at det burde vært lengre overgangsordninger for de som nå mister muligheten til å gå av på 85-års regelen som har ligget der som en svært viktig del av den kontrakten de ansatte har med arbeidsgiver, sier BFO-leder Dag Stutlien.

– Vi mener at særalderstillegget burde vært høyere enn 7,7 prosent. Til sist mener vi at avkortningen på 1G burde vært høyere for å stimulere til at den kompetansen forsvarsansatte har, blir benyttet i større grad til samfunnets beste.