Kongress: Vedtok resolusjon om pensjon

BFO krever pensjonsopptjening på variable tillegg.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen/BFO

«Militært tilsatte får ikke pensjonsopptjening på variable tillegg. Dagens pensjonsvilkår gjør det utfordrende å personell, og spesielt de unge. Dette har negativ innvirkning på operativ sikkerhet, kompetanse og trivsel. Tiltak for å bedre vilkår, sikre forutsigbarhet rundt pensjon og særalder må på plass».

Det heter det i resolusjonen som ble votert over, og ikke overraskende fikk 73 stemmer for og ingen i mot under BFOs 12. ordinære kongress.

Les også: Simon Strandvold mener mange vil forlate Forsvaret hvis ikke de får en bedre pensjon

Resolusjonen ble fremmet av presse- og redaksjonskomiteen ved tidligere KAFO-leder Helene Fossum Grønseth.

BFO har tidligere skrevet om ansatte i Forsvaret som frykter å bli pensjonstapere hvis ikke det blir opptjening på såkalt variable tillegg som vakttjeneste, øvingsdøgn og fartøytjeneste.

Les også: Hans Even Haugli sier at lav grunnlønn og dårlig pensjon vil føre til personellflukt