Simon seiler 130 dager i året

Simon Strandvold mener mange vil forlate Forsvaret hvis ikke de får en bedre pensjon.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Forsvaret)

Simon Strandvold er utdannet ved Sjøkrigsskolen og seiler med fregatten KNM Thor Heyerdahl.

Det gjør han med en tredjedel av året, eller rundt 120-130 dager.

Løytnanten (25) sier han trives med jobben, med de spennende arbeidsoppgavene og det helt spesielle samholdet om bord. Likevel er det en krevende tjeneste som fører ham vekk fra familien i lange perioder:

– Samboeren min har ikke alltid vært like fornøyd med at jeg er borte i så lang tid, sier Strandvold og forteller at tjenesten har tatt ham til Sverige, Island, Danmark og Svalbard.

Variable tillegg

Strandvold er bekymret for at han står overfor en usikker økonomisk framtid hvis han fortsetter i Forsvaret fram til pensjonsalder.

– Lønnen min er grei den, men det er ikke godt betalt i timen med tanke på hvor lenge og ofte vi er ute på sjøen.

Strandvold sier at det har blitt en vekker for mange at de risikerer å stå overfor lave pensjonsutbetalinger. Han anslår at rundt 60 prosent av lønnen hans er såkalte variable tillegg som ikke er pensjonsgivende.

Variable tillegg i Forsvaret er blant annet knyttet til vakttjeneste, øvingsdøgn og fartøytjeneste.

– Mange vil forlate Forsvaret

Strandvold sier at det blir feil å fremstille tilleggene som variable da seilingsplanen for fregatten er avklart året i forveien.

– Det er frustrerende at det ikke har blitt tatt tak i at disse tilleggene blir pensjonsgivende. Det er det i andre etater. Da lyder det litt hult når vi får e-poster fra forsvarssjefen og stadige meldinger om at personellet er det viktigste i Forsvaret.

Han sier at forsvarsindustrien og næringslivet står med «håv» på utsiden av porten på Haakonsvern. Hvis ikke pensjonsbetingelsene blir bedre, risikerer Forsvaret å miste personell, mener Strandvold.

– Jeg sikker på at mange vil forlate Forsvaret hvis vi ikke får pensjon på variable tillegg – det ser vi allerede. I det sivile kan vi gå til jobber med bedre pensjon og en mer rimelig arbeidstid.

Simon Strandvold

Alder: 25 år

Grad: Løytnant

Stilling: Våpensystemtekniker om bord KNM Thor Heyerdahl