Forsikringstilbud i BFO

Gode forsikringsavtaler både for deg som medlem og din familie.

Hvorfor velge forsikring fra BFO

1. Tilpasset et militært yrkesliv

Vi har tilleggsdekninger som ekstremsportdekning, krigsrisikodekning for medlem, dekning av innbo; på militær forlegning, i luften, i internasjonale operasjoner og ved beordring til utlandet. Dette er noen av de tilpasningene vi har gjort på våre forsikringer for at de skal passe best inn i din hverdag og i ditt militære yrkesliv.

2. Årlig forhandling av forsikringer

Du som BFO-medlem kan være helt trygg på at du til enhver tid får den beste mulige kombinasjonen av pris og vilkår. Ingen av våre medlemsforsikringer er bundet til et spesifikt forsikringsselskap. Er ikke våre medlemmer fornøyd, flytter vi medlemsforsikringene. Dette gir oss en unik forhandlingsposisjon!

3. Uavhengige rådgivere

Rådgiverne på BFO forsikringskontor aldri vil selge deg en forsikring du ikke trenger, men vil gi deg gode og ærlige råd basert på ditt forsikringsbehov.

Ill paraply

BFO Forsikring

Se fullstendig forsikringstilbud, dine forsikringsdokumenter, meld skade og kom i kontakt med våre forsikringsrådgivere gjennom BFO Forsikring.

Gå til BFO Forsikring

Forsikringer ved innmelding

Ved innmelding som nytt medlem i BFO tar du stilling til om du ønsker følgende forsikringer:

  • BFO-pakken
  • BFO UNG (gjelder ut året du fyller 35 år) Gratis til elever, kadetter og lærlinger som en del av BFO Utdanning
  • BFO Innbo
  • BFO Reise
  • BFO Helse

De øvrige forsikringsproduktene kan du kjøpe etter at du har inngått medlemskap.

Om lag 80% av medlemmene ønsker BFO-pakken ved innmelding, og slipper dermed å sende inn helseskjema.

Dersom BFO-pakken ønskes på et annet tidspunkt, eller ved innmelding som fordelsmedlem, må helseskjema sendes inn.

Du kan se hele vårt forsikringstilbud på BFO Forsikring.

Øvrige skadeforsikringer

BFO har fremforhandlet meget gunstige priser på skadeforsikringer i If. Som BFO-medlem får du inntil 30% rabatt på de viktigste private forsikringene, innenfor kategoriene hus, kjøretøy, båt og dyr.