BFOs 12. ordinære kongress

I henhold til BFO vedtekter avholdes BFOs 12. ordinære kongress 13-15 juni 2023 på Sundvolden Hotell.

Hva er kongress?

Kongressen er BFOs høyeste myndighet og består av 1,25 % av BFOs stadig tjenestegjørende medlemmer.

Denne siden her blir fortløpende oppdatert med innhold om saker, relevante dokumenter og annen informasjon.

Påmelding, program og dokumenter

Påmelding, program og div. dokumenter finner du i linken tilsendt deg av din delegatleder. Andre deltagere eller gjester får tilsendt link av sekretariatsleder.

Frister til kongress

Følgende frister gjelder:

  1. Saker til kongressbehandling inklusive eventuelle forslag til vedtektsendringer må være Hovedstyret i hende senest 1. februar 2023
  2. Foreligger det forslag til vedtektsendringer, vil disse bli gjort kjent av Hovedstyret senest 10. mars 2023
  3. Delegatfordeling vil bli vedtatt på Hovedstyremøtet i januar 2023, og distribuert ut til BFOs regioner. Regionstyrene gjør da et valg på hvem som møter på kongressen fra regionene.

Om Sundvolden Hotel

Ved inngangsporten til sagnomsuste Krokskogen ligger et av Norges mest tradisjonsrike hotell – Sundvolden Hotel.

Les mer