Ill hvit megafon

Kongress

Relevant informasjon til BFOs 12. ordinære kongress 13-15.juni 2023 på Sundvolden Hotel.

Hva er kongress?

Kongressen er BFOs høyeste myndighet og består av 1,25 % av BFOs stadig tjenestegjørende medlemmer.

I kongressen vedtas det bl.a:

  • Valg av politisk ledelse BFO (leder og nestleder)
  • Økonomiplan
  • Vedtekter
  • Prinsipp- og handlingsprogram

Slik er vi organisert

BFO er en demografisk styrt organisasjon hvor BFOs medlemmer beslutter retning, fokus, økonomiske rammer og hvem som skal lede organisasjonen. Dette skjer gjennom valg i kongressen, BFOs øverste politiske organ, hvert 3. år.

Les mer

Påmelding

Påmelding, program og div. dokumenter finner du i linken tilsendt deg av din delegatleder. Andre deltagere eller gjester får tilsendt link av sekretariatsleder.

Frister til kongress

Følgende frister gjelder:

  1. Saker til kongressbehandling inklusive eventuelle forslag til vedtektsendringer må være Hovedstyret i hende 10.februar 2023.
  2. Foreligger det forslag til vedtektsendringer, vil disse bli gjort kjent av Hovedstyret senest 10. mars 2023
  3. Delegatfordeling vil bli vedtatt på Hovedstyremøtet i januar 2023, og distribuert ut til BFOs regioner. Regionstyrene gjør da et valg på hvem som møter på kongressen fra regionene.

Om Sundvolden Hotel

Ved inngangsporten til sagnomsuste Krokskogen ligger et av Norges mest tradisjonsrike hotell – Sundvolden Hotel.

Les mer