Ill hvit tillitsvalgt kvinne

Er du tillitsvalgt?

Takk for at akkurat du er tillitsvalgt i BFO!

Ill megafon

Tillitsvalgtside

På min tillitsvalgtside får du oversikt over medlemmer i din DIF/avdeling, mulighet til å kommunisere med medlemmer, motta viktige beskjeder fra BFO, laste ned dokumentmaler mm.

Logg inn på min tillisvalgside

Rettigheter tillitsvalgte

Permisjon

Alle tillitsvalgte har krav på permisjon iht. Hovedavtalens bestemmelser for å følge opp sitt tillitsverv.

Tillitsvalgte skal ha rett til tjenestefri med lønn for å ivareta sitt tillitsverv. Tillitsvalgte skal ikke under tvingende grunn nektes tjenestefri med lønn for å delta på kurs og konferanser i arbeidstakerorganisasjonens regi. Nødvendig reisetid kommer i tillegg til permisjonsrettighetene.

Tillitsvalgte har i tillegg rett til tjenestefri med lønn i inntil 12 arbeidsdager pr. år for å utføre offentlige verv.

Mer informasjon om permisjon for tillitsvalgte er beskrevet i Hovedavtalen med tilpasningsavtale (HA/TA).

Tilretteleggelse for tillitsvalgtarbeid

Arbeidsgiver plikter å tilrettelegge for tillitsvalgsarbeid slik at den tillitsvalgte kan følge opp vervet sitt.

I Hovedavtalen i Staten (HTA) er det beskrevet hvilke rettigheter, plikter og tilrettelegging man har krav på og som kan forventes i rollen som tillitsvalgt. Tilleggsavtalen for Forsvaret gir ytterligere informasjon om hva som er gyldig i Forsvaret.

Hva forventer vi av deg som tillitsvalgt?

Det å være tillitsvalgt er en krevende oppgave, og sett i lys av at organisasjonen vi arbeider i stadig er i utvikling så innebærer det at rollen som tillitsvalgt i aller høyeste grad er aktuell. Det viktigste vi ser etter i hos en tillitsvalgt er omsorg. Våre tillitsvalgte skal bry seg om menneskene rundt seg, og vil være med å bidra til deres beste.

Det er noen egenskaper og kvaliteter vi mener at tillitsvalgte bør ha for å for å mestre tillitsvalgtrollen;

 • Du bryr deg om mennesker
 • Er god ambassadør for BFO
 • Samarbeider og er løsningsorientert
 • Er til å stole på
 • Fronter meninger, tar diskusjoner og forhandlinger på vegne av andre
 • Forståelse av lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet og forhandlingsbestemmelser

Hva får du tilbake som tillitsvalgt?

 • Tillit fra dine kollegaer
 • Mulighet til å være med å påvirke
 • Personlig utvikling
 • Nettverk på tvers av forsvarsgrener
 • Bidrar til demokratisering av arbeidslivet (HTA §1)
 • Positivt å ha på CV (HTA §37)
 • Vervet gir kompetanse og skal vektlegges i vedkommende sin videre tjeneste og karriere
Ill tillitsvalgt mann

Oversikt over våre hovedtillitsvalgte

Hovedtillitsvalgte i BFO