Dag Stutlien valgt som ny BFO-leder

Dag Stutlien (49) ble i dag valgt som ny leder av Befalets Fellesorganisasjon (BFO). Lars Ullensvang (44) er valgt som ny nestleder.

Tekst: Liv Hilde Hansen (Foto: Øyvind Førland Olsen)

Stutlien legger vekt på at den sikkerhetspolitiske situasjonen vil prege BFOs arbeid fremover.

– Jeg går til oppgaven som leder av BFO med stor ydmykhet og gleder meg til å ta fatt på arbeidet. BFO har et fremoverlent team, som jeg gleder meg til å fortsatt være en del av. Jeg er opptatt av at dette er en jobb jeg skal utføre på vegne av BFOs medlemmer. Det er de som er viktige, sier Stutlien.

Valget av ny forbundsledelse ble gjennomført 15. juni. under BFOs 12. ordinære kongress på Sundvolden hotell.

– Vi har mange utfordringer foran oss. Vi lever i en utfordrende tid når det gjelder den sikkerhetspolitiske situasjonen. Dette påvirker selvsagt også vårt arbeid. BFO har vært og skal fortsette å være en del av prosessen med å påvirke Forsvarets langtidsplan og budsjetter, sier Stutlien.

Dag Stutlien
Dag Stutlien er valgt til leder av BFO, Lars Ullensvang er valgt til nestleder.

Dag Anders Stutlien har vært forhandlingsleder i BFO, og ble ansatt i august 2021. Stutlien har vært nestleder i BFO fra januar 2023.

Han har sin bakgrunn fra Sjøforsvaret, med bred erfaring fra både operativ- og forvaltningstjeneste. Stutlien er kommandørkaptein av grad.

Dag Stutlien og Lars Ullensvang
Dag Stutlien (t.h.) er valgt til leder og Lars Ullensvang er valgt til nestleder. Det skjedde under BFOs 12. ordinære kongress torsdag 15. juni på Sundvolden hotell.

Lars Ullensvang er major, har bakgrunn fra Luftforsvaret og har vært tillitsvalgt i BFO-organisasjonen KAFO (Kadettenes Fellesorganisasjon).