Tony Johansen ble prisvinner

Tony Johansen er tildelt Den gylne blink.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen/BFO


Den gylne blink er en æresbevisning til en BFOer, som har utmerket seg over lengre tid. Den gylne blink tildeles av BFOs personalforening på vegne av de ansatte.

Overrekkelsen av blomster og en plakett var under BFOs 12. ordinære kongress på Sundvolden hotell onsdag 14. juni.

Johansen er arbeidsplasstillitsvalgt i Brigade Nord på vegne av BFO, og har jobbet flere år som frikjøpt tillitsvalgt.

I begrunnelsen for tildelingen til Johansen heter det blant annet:

«(Han er, journ. anm)En tillitsvalgt som utøver og har tillit, på alle nivåer, en tillitsvalgt som er god til å være tilstede for medlemmene, og følger opp langt over forventet. Personen er energisk, initiativrik og skyter gjerne fra hofta, men også velfunderte ting blir ved enkelte anledninger presentert.»