Lønn, tillegg, kompensasjon og reise

Regelverk rundt lønn, tillegg, kompensasjon og reise

Lønn

For ansatte i Forsvaret er lønnen din regulert i Hovedtariffavtalen i Staten. Avtalen regulerer bestemmelser bl.a. om lønn, godtgjøringer, lokale forhandlinger og pensjon. I tillegg til Hovedtariffavtalen i Staten er det en rekke særavtaler som både gjelder personell som jobber i Staten og Forsvaret.

Lønnstillegg

I Forsvaret har vi en rekke lønnstillegg, og dermed også særavtaler som som beskriver og regulerer dette:

Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) - Særavtale som regulerer tillegg som bl.a. vakt, øving og fartøytjeneste i Forsvaret.

Kompensasjonsavtalen - Særavtale om bl.a. ulempe- og risikokompensasjon for Forsvaret.

Relevant regelverk lønn/tillegg

Relevant regelverk kompensasjon/reise

Lønnsbegreper og lønnstabell

Det kan være flere ukjente begrep i første møte med en lønnstabell. Flere av disse begrepene går også igjen på lønnslippen din.

  • Lønnsplan: Et samlebegrep for lønnstabell, lønnsstiger og oversikt over de ulike stillingskoder i Staten. Lønnsplan angir i tillegg minstelønn for alle stillingskoder.
  • Stillingsansiennitet (Nytt fra 1. mai 2022): Stillingsansiennitet angir hvor lenge en person har vært tilsatt i aktuell stillingskode.
  • Lønnsstigene (Nytt fra 1 mai. 2022): I det nye statlige lønnssystemet med virkning fra 1. mai 2022 er det etablert to lønnsstiger til erstatning for de tidligere 39 lønnsrammene. Alle stillingskoder som tidligere var tilknyttet en lønnsramme er nå plassert i en lønnsstige. Lønnsstigene angir årlig prosentvis automatisk lønnsøkning. Kort stige gir 1,1 % årlig økning i lønn i inntil 10 år. Lang stige gir 1,1 % årlig økning i inntil de 10 første år, deretter 0,55% i inntil 6 år.
  • Lønnstrinn: Lønnstrinnet henviser til lønnstabellene som er fremforhandlet mellom staten og arbeidstakerorganisasjonene. Normalt gis det årlig et sentralt tillegg som gir alle medlemmer en økning av verdien på alle lønnstrinn.

Hva består inntekten din av?

Det kan være greit å skille på lønn, tillegg og inntekt;

Grunnlønn:
Et mål på din militære grad, din realkompetanse, stillingens lønnsplassering, vår forhandlingsvilje og evne, samt arbeidsgivers tilbud.

Alt dette påvirker lønnstrinnet ditt, altså den pensjonsgivende delen av din inntekt.

Det kalles også gjerne grunnlønn - og den får du uansett utbetalt hver måned så lenge du er ansatt.

Tillegg:
Tillegg er gjerne aktivitetsbasert og/eller risikobasert. Er du på øvelse, på vakt eller jobber overtid er dette tillegg (ATF) som bidrar til å øke din inntekt. Er du flyver, redningsmann, på fartøy, eksplosivrydder eller gjør annet særlig risikofylt arbeid kan du motta tillegg for dette (kompensasjonsavtalen).

Grunnlønn pluss tillegg utgjør dermed din totale inntekt (lønn).