Slik får du høyere lønn

- Årets lokale lønnsoppgjør er en god mulighet til å få høyere lønn for mange av BFOs medlemmer, sier Jens B Jahren til BFO-nett. Slik fremmer du ditt krav: Les mer.

FOS 2016 – kandidatene leverte!

Årets FOS går mot slutten. BFO har fulgt alle fasene av seleksjonen, og det er utrolig gode tilbakemeldinger på alt; tilretteleggingen, kvaliteten på kandidatene, kvalitet i seleksjonen – alt er til karakter «Særdeles bra»!

 

Kjevik – Tallene må frem!

Befalets Fellesorganisasjon støtter Forsvarssjefens kommentar til Langtidsplanen, hvor han peker på at manglende konsekvensutredninger bidrar til et vel optimistisk innsparingspotensial innen utdanning. Kjevik fremstår som et godt eksempel på dette. Her må grunnlagstallene frem i lyset og de faktiske kostnadene og alternativer kvalitetssikres slik at man ikke vedtar nok en flytting på sviktende grunnlag: Tallene må frem!

Statsministeren besøkte FOS

BFOs nestleder Rune Rudberg fikk anledning til samtale med både Statsminister og Forsvarsminister mellom aspirantenes fysiske og tekniske prøvelser i skogen ved Sessvollmoen.

Personell fratas normalavansement

Stortinget vedtok Ny militær ordning. Forsvarsdepartementet fastsatte detaljene i retningslinjene. Nå vil Forsvarssjefen frata betydelige personellgrupper retten til normalavansement.

BFO Hederspris 2016

Årets hederspris vil bli delt ut på Lederkonferansen august 2016 og det oppfordres til å sende inn forslag på kandidater.
Frist for innsendelser er 1. august.