Ny rapport: Misnøye med lønn og karriere i Forsvaret

Misnøye med lønn og karrieremuligheter er de viktigste årsakene til at ansatte slutter i Forsvaret.

Av Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet (Foto: Sigrid Vormeland/Forsvaret)

Det konkluderer en ny rapport fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) som har sett på årsaker til at folk velger å slutte i Forsvaret.

– Vi har kartlagt sluttårsaker i syv år nå. Det er fremdeles de samme sluttårsakene som går igjen. Disse tallene bør hjelpe Forsvaret når de skal prioritere tiltak, sier sjefsforsker Maria Fleischer Fauske, ifølge en pressemelding fra FFI.

Spørreundersøkelsen gikk ut til alle militært tilsatte som sluttet eller gikk ut i ulønnet permisjon i 2021 og 2022 (totalt 1906).

«Mistet troen»

De som svarte kunne velge tre alternativer for hvorfor de ikke lenger jobbet i Forsvaret.

De viktigste årsakene tidligere forsvarsansatte pekte på var:

  • Jeg var ikke fornøyd med mine karrieremuligheter i Forsvaret (29 prosent)
  • Jeg var misfornøyd med lønnsbetingelsene (29 prosent)
  • Jeg var misfornøyd med personellforvaltningen ( 20 prosent)

Videre svarte 14 prosent av respondentene at de «har mistet troen på systemet».

Les også: Ikke ta livet av motivasjonen

Sluttet i Forsvaret

Offisersbladet har tidligere satt søkelyset på ansatte som velger å slutte i Forsvaret. Vingsersjant Mikael Roksvaag er en av dem som inngår i statistikken over de som har sluttet i Forsvaret.

Roksvaag begynte som tømrerlærling.

Mikael Roksvaag
Mikael Roksvaag sluttet i Forsvaret og begynte som tømrerlærling (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

Han pekte blant annet på frykten for å bli minstepensjonist og at han ikke lenger så en framtid i Forsvaret, som noen av grunnene for å slutte.

Spesialist i Forsvaret: – Derfor slutter jeg

– Mange er i Forsvaret på tross av dårlig arbeidsvilkår og manglende karrieremuligheter – fordi de er glade i Forsvaret og fordi de ønsker å være en del av noe større enn seg selv, sa Roksvaag til Offisersbladet.

Les også: Særalderpensjon - Store konsekvenser for militært personell