Ikke ta livet av motivasjonen

Slik situasjonen har utviklet seg er det ikke gitt at de som nettopp har startet med en utdanning, jobber i Forsvaret om 10 eller 20 år.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet

Ni ungdommer kjemper seg gjennom gjørme mens de rykker og drar i en tømmerstokk. De siste dagene har de sovet og spist lite og fått en smakebit på feltlivet. Under tøffe tilrop er det tydelige tilbakemeldinger om hva som forventes av dem hvis de ønsker en skoleplass i Forsvaret. Tre får ikke muligheten til å bli med videre.

I denne utgaven har vi fulgt Forsvarets opptak og seleksjon på Sessvollmoen. Helt frivillig og fulle av forventninger, har hundrevis av ungdommer valgt en utdanning og en karriere i Forsvaret. De kunne ha bestemt seg for noe helt annet, for kampen om kompetansen blir stadig hardere og valgmulighetene er mange.

«Utfordringer i Forsvaret»

De er helt i begynnelsen av sitt yrkesliv i Forsvaret, og forhåpentligvis blir de værende til de minst er 40 år.

«Vi møter hele tiden nyansatte som er motiverte og som ser fram til å jobbe i Forsvaret. Som tillitsvalgte forholder vi oss hele tiden til utfordringene i Forsvaret, og det folk er misfornøyde med. Jeg mener at det er viktigere enn noen gang at vi ikke dreper motivasjonen med å ta opp alt som ikke fungerer på arenaer hvor de nye i Forsvaret er tilstede».

Ordene over er fra en av kollega i Befalets Fellesorganisasjon. De siste ukene har han og flere av våre tillitsvalgte reist på de aller fleste stedene Forsvaret er – for å rekruttere og følge opp medlemmer. De møter mange som er fornøyde med jobben i Forsvaret.

Våre tillitsvalgte hører også historier om ansatte som ikke får lønn i tide, de ser rapporter om at stadige flere stillinger står ubesatt og at færre ønsker jobbene. Det er også en opplevelse at forutsetningene for å gjøre en god nok jobb ikke er til stede, som følge av stort arbeidspress eller mangel på grunnleggende utstyr og materiell.

Si det som det er

Det finnes selvfølgelig ikke én enkelt årsak til at forsvarssjefens fagmilitære råd og Forsvarskommisjonen konkluderer med at Forsvaret står overfor store utfordringer med å ha nok personell og at problemet kan vokse seg større framover.

Les også: Særalderpensjon - Store konsekvenser for militært personell

Men det er en forutsetning at politikere og ansatte i Forsvaret – fra ledelse til løytnant – tegner et riktig bilde av situasjonen, og peker i retning av hvor løsningene ligger.
Det handler om å rekruttere og utdanne nok, og skape et arbeidsliv som gjør at folk ønsker å fortsette i Forsvaret.

Slik situasjonen nå dessverre har utviklet seg er det ikke gitt at de som nettopp har startet med en utdanning, jobber i Forsvaret om 10 eller 20 år.

Mister ansatte

Vi må ikke ta livet av motivasjonen kadetter og nyansatte i Forsvaret tar med seg. For arbeidstakerorganisasjoner som BFO handler det om vi må være like flinke til å peke på løsningene som problemene i Forsvaret, og både militær- og politisk ledelse fra departement til statsministerens kontor må forstå at det er alvor nå: Forsvaret mister altfor mange flinke folk som velger å slutte.

Et tidlig tegn om signalene er forstått, er pensjonsordningen som tilbys forsvarsansatte. I skrivende stund er det ennå uklart hvilket tilbud som blir presentert, og om det blir opptjening på variable tillegg. Jeg tror ikke forsvarsansatte vil akseptere en relativ lav grunnlønn, en enda dårligere pensjon – samtidig som de opplever større arbeidsbelastning –særlig mye lenger.

Det er på tide å ta signalet: Ikke ta livet av motivasjonen.