Amanda blir ikke i Forsvaret for enhver pris

– Jeg vet om mange som har satt en egen grense ved 40 for å slutte i Forsvaret, sier Amanda Bergh.

Offisersbladet stiller spørsmålet: Hva gjør du om ti år?

– Jeg har hatt en veldig variert tjeneste. Det er det som holder meg i Forsvaret. Uansett hvor du tjenestegjør i Forsvaret, møter du folk som er ganske lik deg selv med tanke på verdier og interesser, og det er et veldig sterkt samhold.

Det sier Amanda Bergh (29) som ser for at hun har gjennomført stabsskole og er avdelingssjef om ti år.

– Det er to karrieresteg som er viktig for meg, for å fortsette med en karriere i Forsvaret.

Bergh er offiser i Forsvarsstaben og militærassistent for Elisabeth Gifstad Michelsen som leder avdeling for kultur og profesjon i Forsvaret. I tillegg er Bergh leder for Militært kvinnelig nettverk.

OMDØMME SOM FORTJENT

Hun jobber for å styrke kulturen og profesjonsidentiteten i Forsvaret – og kanskje dermed Forsvarets anseelse?

– Man får jo det omdømmet man fortjener. Jeg blir jo spurt av sivile som jeg kjenner hvordan det egentlig er å være kvinne i Forsvaret; «Hva blir du egentlig utsatt for». Det er jo klart at det ikke er noe kult.

Les også: Mikael vil utvikle ledere for Forsvaret

– Samtidig viser den nye MOST-rapporten at kvinner i Forsvaret blir utsatt for seksuell trakassering.

Ifølge spørreundersøkelsen gjennomført av Forsvarets Forskningsinstitutt som undersøker omfanget av mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret, oppgir én av tre kvinner i Forsvaret under 40 år at de har opplevd seksuell trakassering.

– Da er det klart at har vi et problem, sier Bergh.

GRENSE PÅ 40 ÅR

Bergh har vært i Forsvaret i fem år til sammen. Hun har også prøvd livet utenfor Forsvaret og gjennomført en bachelor i økonomi og administrasjon før hun ble rekruttert til Forsvaret i 2019.

Hun sier at hun har tro på at arbeidet i avdelingen hun er en del av vil styrke arbeidsmiljøet, heve profesjonsidentiteten og forhindre trakassering.

«At vi ikke får pensjonsopptjening på tilleggene, er helt spinnvilt. Halvparten av min inntekt har vært tillegg frem til nå. Hvis du blir minstepensjonist av å tjenestegjøre i Forsvaret er det innmari demotiverende.» (Amanda Bergh)

Det vil føre til at arbeidsmiljøet i Forsvaret blir bedre. Likevel må incentivene styrkes, tiltak må på plass med en konkurransedyktig lønn og pensjon, for at flere skal bli værende i Forsvaret, mener Bergh.

– Jeg vet om mange som har satt en egen grense ved 40 for å slutte i Forsvaret – grunnet de nye pensjonsreglene. Det er jo noe jeg tenker på også. Jeg elsker jobben min i Forsvaret, jeg elsker samholdet – men jeg blir ikke i Forsvaret for enhver pris, sier Bergh og fortsetter:

– At vi ikke får pensjonsopptjening på tilleggene, er helt spinnvilt. Halvparten av min inntekt har vært tillegg frem til nå. Hvis du blir minstepensjonist av å tjenestegjøre i Forsvaret er det innmari demotiverende.

Les også: Må jobbe lengre for mindre

– Hvis jeg ikke hadde hatt en lønnsutvikling i løpet av ti år, eller at pensjonsavtalen ikke blir gjort noe med, det vil være en pris som blir for høy å betale for meg.

UTVIKLING OG UTDANNING

Bergh mener stabsskole bør komme tidligere i karrieren og det må være «gulrøtter» ved å tjenestegjøre i Nord-Norge. Det kan være krevende for mange å ta med familien nordover.

– Det er også andre ting som må være på plass; det er boliger, jobb for medflyttere – det er en del sånne ting som må være på plass for at folk vil fortsette. Det er også viktig med et tydelig og godt lederskap og at man faktisk klarer å kvitte seg med folk som ikke etterlever Forsvarets kjerneverdier.

– Det tror jeg er veldig viktig.

Hadde det blitt færre varslingssaker hvis man var tydeligere i tilbakemeldingskulturen i Forsvaret?

– Antall varslingssaker er ikke en målestokk om det går bra eller dårlig. Få varslingssaker kan være et symptom på at folk egentlig ikke tør å varsle.

– Alvorlighetsgraden i varslene ville vært lavere hvis Forsvaret hadde hatt et bedre ytringsklima i avdelingene.

Fakta:

Amanda Bergh (29)
Offiser i Forsvarsstaben
Militærassistent for generalmajor Elisabeth G. Michelsen i avdeling for profesjon og kultur

Les også: Petter William vil jobbe med luftvern

Mikael vil utvikle ledere for Forsvaret