Mikael vil utvikle ledere for Forsvaret

– Jeg har følt at jeg har blitt satset på. Og så har jeg fått mulighetene deretter, sier Mikael Tetlie.

Offisersbladet stiller spørsmålet: Hva gjør du om ti år?

– Å sitte som sjefssersjant på kompaninivå er realistisk å se for seg. Hvis jeg har mulighet til å bruke den erfaringen jeg har bygget meg opp, til å se de troppene og på den måten få fram spesialistene og personene innenfor kompaniet – da er jeg fornøyd.

Det sier Mikael Tetlie (23). Han jobber som seksjonssjef på lokalt alarmmottak på Evenes og støtter opp om oppdraget F-35 skal levere fra basen.

Tetlie blir bedt om å se litt fremover: Hva tenker han egentlig om framtiden i Forsvaret, hva skal til for at han blir, og hvordan har tiden i Forsvaret vært til nå?

– Det har vært folk som har sett meg, og som har vært opptatt av detsom handler om frihet under ansvar: «Nå er du gitt noen arbeidsoppgaver, og jeg er sikker på at du klarer å fikse det.

Iverksett!».

– Jeg har følt at jeg har blitt satset på. Og så har jeg fått mulighetene deretter.

UTVIKLE UNGE LEDERE

Sersjanten (OR5) ved 133 Luftving tror flere ville blitt værende i Forsvaret hvis de fikk like gode muligheter til å utvikle seg og følte at de hadde blitt ivaretatt, slik som ham. Det hviler et ansvar på alle (arbeidsgiver, linjeleder og forsvarskolleger) for å skape et godt arbeidsmiljø.

«At folk sitter med en følelse at de ikke stoler på systemet, at det ikke god nok lønn og at det er for dårlig pensjon, det forstår jeg. Jeg er jo ikke blind...» (Mikael Tetlie)

Det forplikter også politikerne for å legge til rette for det ved å tilby gode arbeidsvilkår, mener Tetlie.

– Det må komme midler fra det politiske nivået til forsvarsledelsen, slik at de kan bruke ressursene til å gjøre noe med de problemene vi står overfor.

– Vi må klare å utvikle de unge lederne som kommer fra krigsskolene og de som gjennomfører befalsskole. Hvis vi bidrar til at de føler at de blir en del av noe større og ikke føler at de fyller plasser og får «flere hatter» enn det de har kompetanse til, vil det det føre til at folk står lenger, sier Tetlie.

HÅPER PÅ OPPTUR

– Er det noe som kunne dyttet deg i en annen retning – utenfor Forsvaret?

– Jeg føler ikke at jeg har noe grunn til å stikke av og slutte i Forsvaret. Det blir jo dumt for meg å tenke på det, når jeg trives så godt som jeg gjør. Jeg har lyst til å ta med meg de verdiene jeg har lært videre til noen andre også.

Til tross for Tetlie ønsker å bli i Forsvaret, sier 23-åringen at han forstår hvorfor flere velger å slutte i Forsvaret.

– At folk sitter med en følelse at de ikke stoler på systemet, at det ikke god nok lønn og at det er for dårlig pensjon, det forstår jeg. Jeg er jo ikke blind, jeg får jo med meg at det også er tilfelle, sier Tetlie.

– Per nå har jeg et håp og en tro på at vi skal oppleve en opptur og at det blir løst. Hvis jeg stikker fra problemet, vil det fortsatt være der. Jeg vil heller være en bidragsyter til at vi kan gjøre noe med det.

Fakta:

Mikael Tetlie (23)
Sersjant (OR5)
Jobber på lokalt alarmmottak på Evenes ved 133 Luftving

Les også: Petter William vil jobbe med luftvern

Amanda blir ikke i Forsvaret for enhver pris

Denne artikkelen er også publisert i utgave 6 2023 i Offisersbladet.