Petter William vil jobbe med luftvern

– Det er jo urovekkende at vi har noen plikter og rettigheter som ikke nødvendigvis utvikler seg positivt, sier kadett Petter William Bjørnås.

Offisersbladet stiller spørsmålet: Hva gjør du om ti år?


–Jeg vet ikke hva jeg skal jobbe med og hvor det blir, men jeg ser for meg å være på en eller annen base i Luftforsvaret. Kanskje jeg er i en operativ stilling innenfor mitt fagfelt?

– Jeg har lyst til å jobbe i luftvernartilleriet. Å være artillerist er drømmen min.

Det sier Petter William Bjørnås (22) fra Malvik i Trøndelag. Han er kadett ved Luftkrigsskolen på andre året, og sier at hans første møte med Forsvaret førte til at han satser på en karriere i Forsvaret.

– Førstegangstjenesten var et av de aller best årene i livet mitt. Da tenkte jeg, «Ok, dette er jo kult». Og det siste halvannet året på Luftkrigsskolen har vært utrolig bra. Jeg føler tilhørighet og identifiserer meg med skolen.

– Det er jo litt tilfeldig at jeg er en trønder som går på Luftkrigsskolen.

Les også: Amanda blir ikke i Forsvaret for enhver pris

GRIPE MULIGHETENE

Bjørnås sier at det er viktig å gripe mulighetene når de byr seg. Han ser ikke for seg noe som skulle gjøre at han vil slutte i Forsvaret de nærmeste årene – selv etter at pliktårene etter utdanningen ved Luftkrigsskolen er over.

– Arbeidslivet er jo lengre enn det å være kadett. Vi blir jo litt bekymret med tanke på pensjon. Det er jo urovekkende at vi har noen plikter og rettigheter som ikke nødvendigvis utvikler seg positivt, sier Bjørnås.

«Det er mye gøyere å jobbe i en avdeling som utvikles og satses på. Det spiller jo inn på om man velger å bli værende i Forsvaret.» (Petter William Bjørnås)

Ifølge kadetten er det viktig for ham at det han jobber med etter Luftkrigsskolen, er meningsfullt.

Les også: Mikael vil utvikle ledere for Forsvaret

– Det er mye gøyere å jobbe i en avdeling som utvikles og satses på. Det spiller jo inn på om man velger å bli værende i Forsvaret. Jeg håper ikke at jeg havner i en avdeling, der jeg blir utbrent ved å jage rundt for å oppfylle minimumskrav uten at det ligger en mulighet til å utvikle og forbedre avdelingen.

– Uansett hva det blir til må det jo gi mening.

Hva er det som bidrar til å gi mening?

Petter William Bjørnås
Petter William Bjørnås er kadett ved Luftkrigsskolen (Foto: Niklas Orheim).


– At du får utfordringer, at du får oppfølging og blir gitt gode arenaer for utvikling, og at du utvikler deg innenfor områder du får bruk for. Det er jo også motiverende at du skal ut i en jobb som stiller krav. At du skal fungere i offisersrollen og i yrket, gjør jo at jeg også stiller krav til meg selv. Hvis jeg senker skuldrene for mye da blir det ikke kult å jobbe, sier 22-åringen.

IKKE ENDRET MOTIVASJON

Ifølge Bjørnås er det å være kadett ved Luftkrigsskolen trolig et av de beste stedene å være ung i Forsvaret.

Det betyr ikke at kadettlivet er helt perfekt uten rom for forbedringer.

– Det er det gode miljøet og mulighetene man har ved skolen som er ganske unikt. Samtidig havner vi mellom det å være ansatt og være vernepliktige, og vi får det dårligste fra begge kategoriene. Det er noen utfordringer som burde vært på plass for oss kadetter også, som bedre EBA og større tilgang på lærere, sier Bjørnås.

Fakta:

Petter William Bjørnås (22)
2. års kadett ved Luftkrigsskolen (operativ linje)

Les også: Amanda blir ikke i Forsvaret for enhver pris

Mikael vil utvikle ledere for Forsvaret