Graviditet i Forsvaret

For BFO er det en selvfølge at en sterk militær profesjonskultur fordrer respekt for profesjonsutøvernes behov i ulike livsfaser.

Respektfull behandling

BFO ønsker en respektfull og god behandling av gravide, foreldre i permisjon og etter permisjon der flere kvinner fremdeles ammer sitt barn. Dette er et tema vi opplever mye ulik praksis rundt, og får dermed ofte spørsmål knyttet til dette.

På denne siden har vi samlet noen av de viktigste rettighetene militært personell har, innenfor:

  • Graviditet
  • Permisjon
  • Amming i tjenesten

BFO Jobber for:

  • Sikre at kvinner og menn som skal ha barn blir ivaretatt i henhold til regelverk.
  • Følge opp at Forsvaret som arbeidsgiver tilrettelegger for at personellet kan kombinere både utdanning og karriere i Forsvaret med et godt familieliv.
  • Følge oss at Forsvaret som arbeidsgiver legger forholdene bedre til rette for personell som har forsørger- eller omsorgsansvar.

Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogram 2020-2022.

Opplever du urettmessig behandling?

Dessverre opplever mange å bli urettmessig behandlet, uten at de gjør noe med det. Er du i den minste tvil om du har blitt behandlet på en urettmessig måte? Ta kontakt din hovedtillitsvalgte, så kan dere sammen vurdere hvordan din sak bør håndteres. Vårt nettverk av tillitsvalgte er stort, og vi stiller opp for deg når du trenger det. Dersom du ikke kjenner din tillitsvalgte, eller ønsker å kontakte noen andre, ta kontakt med oss direkte via linken under.

Les mer om hvordan du går frem

Forsvarets bedrifthelsetjeneste

Humpete turer i Forsvarets kjøretøy og fartøy, nærkamptrening, skyting, klatring i høyden, øvelser uten søvn og mat eller manglende muligheter for pause og hvile. Dette er noe av det som frarådes gravide i tjeneste. Forsvarets bedriftshelsetjeneste (FBHT) sin rødliste beskriver hvilke eksponeringer en kvinne ikke skal bli eksponert for før, underveis og etter et svangerskap. Dersom du har en stilling med eksponeringer som eksempelvis er nevnt over, så kan du ta kontakt med Forsvarets bedriftshelsetjeneste for å gjøre en individuell vurdering av stillingen og eventuelle risikable arbeidsoppgaver.

Se FBHT sin rødliste

Hovedtillitsvalgte i BFO

Ved spørsmål kan du også kontakte din hovedtillitsvalgte.

BFOs Hovedtillitsvalgte (HTV) ivaretar partsnivået hos den enkelte DIF (nivå 2) og er valgt av medlemmene med hjemmel i Hovedavtalen i Staten med Tilpasningsavtalen for Forsvaret (HATA).

Kontakt en av våre hovedtillitsvalgte