Bilde:

Offiser står å ser ut over vannet.

Bilde: Forsvarets mediearkiv

Urettmessig behandling

Jeg opplever urettmessig behandling – Hvordan går jeg frem?

Urettmessig behandling er så mangt, og mange vegrer seg for å benytte sin tillitsvalgte i situasjoner hvor man har blir behandlet feil, urettmessig eller urettferdig. I denne artikkelen skriver vi noen ord om hva urettmessig behandling er, og hvordan du kan gå frem.

Hva er urettmessig behandling?

Urettmessig behandling definerer vi som hendelser ved arbeidsplassen som ikke er i tråd med lov, forskrift, lokale regler, arbeidskontrakt eller andre hjemmelsgrunnlag. Urettmessig behandling kan være alvorlig, og mindre alvorlig. De fleste er kjent med at for eksempel seksuell trakassering, mobbing og urettmessig forskjellsbehandling kan være eksempler på urettmessig behandling. Det ikke alle vet er at også mistrivsel på jobb som følge av manglende oppfølging, manglende informasjon og oppfølging i forbindelse med graviditet og sikkerhetsbrudd også kan være urettmessig behandling. Snakk med tillitsvalgte om din situasjon, så vil han, hen eller hun raskt kunne detektere om dette er en sak for oss i BFO.

Hva gjør jeg når jeg har opplevd urettmessig behandling?

Har du spørsmål knyttet til rettigheter, eller blitt behandlet på en urettmessig måte? Kontakt din hovedtillitsvalgte. Vårt nettverk av tillitsvalgte er stort, og du skal føle deg trygg på at de stiller opp for deg når du trenger det. Kontaktinformasjon står under. Dersom du mener din tillitsvalgte ikke kan hjelpe deg er du velkommen til å ta kontakt med BFO sentralt. Vi vil kunne gi deg råd og veiledning, og hjelpe deg videre i prosessen.

BFO vil alltid gå inn i en sak med mål om å holde konfliktnivået så lavt som mulig, men krever at arbeidsgiver gir våre medlemmer den behandlingen og tilretteleggingen man har krav på. I ytterste konsekvens vil vi kunne stille med juridisk bistand.

Ønsker du å komme i kontakt med oss?
Finn din hovedtillitsvalgte her.
Meld sak her.