Usikker på framtiden i Forsvaret

– Min generasjon er allerde pensjonstapere, sier Belinda Mikkelsen.

Av: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Forsvaret)

Belinda Mikkelsen (26) jobber som maskinkonstabel om bord KNM Thor Heyerdahl.

Hun har tre års tjeneste på fregatt og har hatt i overkant av 100 seilingsdøgn hvert eneste år.

– I arbeidet om bord støtter jeg maskinbefal og offiserer i driften av fartøyet. Jeg går også vakter når vi seiler og har ansvar for driften av støttesystemene om bord, sier Mikkelsen.

Generasjon av pensjonstapere

26-åringen forteller at brorparten av inntekten hennes er «variable tillegg». Mikkelsen anslår at rundt 60 prosent av totalsummen på lønnslippen er tillegg som ikke er pensjonsgivende.

Les også: – Den pensjonsgivende inntekten er for lav, sier Ingvild Støldal

Det er alvorlig, mener Mikkelsen.

– Min generasjon er allerede pensjonstapere. At tilleggene ikke er pensjonsgivende gjør ikke situasjonen noe bedre.

– Det gjør at jeg får en stor usikkerhet med tanke på min videre karriere i Forsvaret og om det i det hele tatt gir meg noe motivasjon til å fortsette mer enn bare ett par år til, sier hun.

Etterlyser endring

Hun forteller at det ikke bare er den enkelte som taper på manglende pensjonsopptjening på variable tillegg.

Les også: Simon Strandvold mener mange vil forlate Forsvaret hvis ikke de får en bedre pensjon

– Jeg tror nok Forsvaret kan miste mye viktig personell på grunn av dette, sier Mikkelsen.

Belinda Mikkelsen

Alder: 26 år

Grad: OR3 ledende visekonstabel

Stilling: Maskinkonstabel om bord KNM Thor Heyerdahl