– Den pensjonsgivende inntekten er for lav

Det blir viktig at ansatte opplever at innsatsen de legger ned i forbindelse øvelser og ugunstige arbeidstider fører til en bedre pensjon, sier Ingvild Støldal.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: privat)

– Jeg har blitt oppfordret til å spare til egen pensjon. Den delen av inntekten som er pensjonsgivende i Forsvaret er lav og kanskje ikke nok da vi slutter, sier Ingvild Støldal (23).

Løytnanten er fersk i jobben logistikkoffiser i Sanitetsbataljonen. Hun har en bachelor i sykepleie fra Høgskulen på Vestlandet i Bergen og ett år på Krigsskolen på Linderud.

Støldal forteller at to prosent av lønnen hennes går til pensjonssparing, men hun frykter at det ikke vil være nok etter en karriere i Forsvaret.

Overlatt til den enkelte

– Forsvaret har et stort problem med å holde på personell. Jeg tror at det blir viktig at vi opplever at den innsatsen vi legger ned knyttet til øvelser, reise og ugunstige arbeidstider, også fører til en bedre pensjon enn det vi vil få nå, sier Støldal.

Hun synes det er problematisk at ansvaret for å spare opp til en god nok pensjon er overlatt til den enkelte.

Les også: Simon (25) sier mange vil forlate Forsvaret hvis de ikke får pensjon på variable tillegg

Forsvaret bør informere

Forsvaret bør i større grad informere om hva pensjonsordningen i Forsvaret betyr for den enkelte, mener Støldal.

– Forsvaret har også et ansvar for å sikre gode pensjonsordninger for sine ansatte, sier Støldal og fortsetter:

– Foreldrene mine er begge i Forsvaret og har vært flinke til å planlegge egen økonomi. Det er ikke alle som er i den situasjonen, og mange er heller ikke klar over hvilken pensjon de vil få når de går av, sier løytnanten.

Hun sier at arbeidsgiver har et viss ansvar til å følge opp de ansattes pensjonssparing.

Her gjør ikke Forsvaret en god nok jobb. Og selv om det er langt frem i tid, oppleves situasjonen rundt pensjon som usikkert, mener Støldal.

Ingvild Støldal

Alder: 23 år

Grad: Løytnant

Stilling: Assistent S4 i Materiellseksjonen i Sanitetsbataljonen