Spesialist slutter i Forsvaret

Flere velger å slutte i Forsvaret, og Mikael Roksvaag er én av dem som har valgt å ta av seg uniformen til fordel for en sivil jobb.

Av: Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offiserbladet

I denne utgaven av Offisersbladet kan du lese om vingsersjant Mikael Roksvaag (bildet) som har blitt tømrerlærling.

– Mange er i Forsvaret på tross av dårlig arbeidsvilkår og manglende karrieremuligheter – fordi de er glade i Forsvaret og fordi de ønsker å være en del av noe større enn seg selv, sier Roksvaag til Offisersbladet.

I 2022 var det 826 som valgte å slutte i Forsvaret, såkalt tilfeldig avgang, viser tall vi har innhentet fra Forsvarets personell- og verneplikssenter (FPVS).

Her kan du lese resten av artikkelen.

Må løse pensjonsspørsmålet

Under BFOs 12. ordinære kongress på Sundvolden ble det valgt ny ledelse i Befalets Fellesorganisasjon. Nå varsler leder BFO Dag Stutlien at opptjening til pensjon på variable tillegg blir noe av det viktigste for å beholde personell.

– Vi må få pensjon på variable tillegg. Gjør vi ikke det er den pensjonsavtalen som ligger på bordet så dårlig at vi kan gjøre all verdens tiltak for å beholde og rekruttere personell, men det vil slå beina under de tiltakene.

Lars Ullensvang og Dag Stutlien
Leder i BFO Dag Stutlien (t.h.) og nestleder Lars Ullensvang sier at det er viktig at personell i Forsvaret får opptjening til pensjon på variable tillegg.

– Vi må få på plass en pensjon det er mulig å leve av, sier BFO-leder Dag Stutlien (49).

Det kan du lese mer om her.

Mer penger til Forsvaret

Offisersbladet har også intervjuet leder av Forsvarskommisjonen Knut Storberget og forsvarssjef Eirik Kristoffersen. De er begge tydelige på at Forsvaret ikke har en god nok evne til å løse sine oppdrag.

De etterlyser økte forsvarsbudsjetter på flere titalls milliarder kroner.

– At Forsvaret klarer å omsette pengene er jeg ikke bekymret for. Vi har så store etterslep på for eksempel uniformer til Heimevernet til hele styrkestrukturen, vi har etterslep på ammunisjon, og på eiendom, bygg og anlegg, sier Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen etterlyser flere millarder kroner ekstra til Forsvaret.

Knut Storberget mener politikerne må ta inn over seg den vanskelige situasjonen i Forsvaret, og bidra til et felles forsvarsløft:

– Alt dette skal gjøres i et felles politisk forlik – fordi det er så store summer det snakk om. Det er så viktig at alle er med slik at vi sikrer forutsigbarhet og tenker langsiktig, sier Storberget.

Klikk deg inn og les hele utgave nummer 3 av Offiserbladet her.