Bilde:

Jonas Gahr Støre lover at regjeringen skal bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt på Forsvaret dette året (Foto: Øyvind Førland Olsen/Offisersbladet).

Skal bruke to prosent på forsvar

Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge skal nå Nato-kravet om to prosent på forsvar i løpet av året.

Artikkelen er oppdatert med reaksjon fra BFO

Det opplyste regjeringen under en pressekonferanse på Stortinget torsdag 14. mars. Ifølge forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) er det usikkert hvor mange ekstra milliarder det vil innebære. Foreløpig er det ikke offentliggjort en plan om hva de ekstra milliardene skal brukes på.

Likevel, to prosent av BNP (bruttonasjonalprodukt) i 2023 er cirka 109 milliarder kroner. Å bruke to prosent av BNP på Forsvaret vil da innebære en styrking av forsvarsbudsjettet på nærmere 20 milliarder kroner.

Tror på enighet

Overfor Offisersbladet sier statsminister Jonas Gahr Støre at han tror en styrking av Forsvaret til to prosent av BNP vil få flertallets støtte på Stortinget.

Les også: Personellflukt i det danske forsvaret

– Jeg har hatt møte med alle partiene og vi har forankret langtidsplanen som skal gjelde de neste 12 årene bredt i hele Stortinget. At vi gjør det som er nødvendig for å nå målet om to prosent, det opplever jeg bred støtte om. Med vår beliggenhet og med vår økonomi bør vi være et av de landene som sier at vi har nådd dette målet. Når Nato møtes til toppmøte i juli, da skal vi være på den siden (to prosent av BNP på forsvar, journ. anm), sier Støre som viser til møtet som skal avholdes 12. juli i år i Washington.

Se intervjuet med statsminister Jonas Gahr Støre her:

Må følges opp

Nestleder i Befalets Fellesorganisasjon Lars Ullensvang, er fornøyd med at regjeringen lover å bruke to prosent av BNP på forsvar. Han sier at budskapet om å styrke Forsvaret må følges opp med handling.

Lars Ullensvang er nestleder i Befalets Fellesorganisasjon.

– Vi må komme i gang med å styrke vårt nasjonale forsvar. Det må komme bevilgninger som gjør ord til handling allerede i revidert nasjonalbudsjett for 2024, og at det følges opp i neste års statsbudsjett slik at Langtidsplanen for Forsvaret er fullfinansiert fra dag én, sier Ullensvang.

Se intervjuet med Ullensvang her:

«Sikrer balansen»

Ifølge forsvarsminister Gram vil de ekstra milliardene føre til en hurtigere styrking av Forsvaret enn tidligere planlagt

– Det gjør det lettere for oss å sikre den balansen i Forsvaret mellom folk, materiell og bygningsmasse som er en utfordring i dag. Det innebærer også at vi kommer raskere i gang med den opptrappingen ved ny langtidsplan for Forsvaret som kommer i april, sier Gram.

Les også: Vil teste ut pensjon på variable tillegg

Hvilke konkrete tiltak finnes for å beholde flere ansatte i Forsvaret enn i dag?

Det er ingen tvil at vi har et stort fokus på personellet i forsvarssektoren. Vi må utdanne flere befal og offiserer, sier Gram til Offisersbladet.

Se hele intervjuet med forsvarsministeren her: