Sikringslønn for alt militært personell

Partene i arbeidslivet er enige om lønnssikring for militært personell på beordringssystemet.

Av: Lars Omberg, forhandlingsleder tariff i Befalets fellesorganisasjon (Foto: Forsvaret)

Partene i YS / LO avtalen kom i går til enighet i det lokale lønnsoppgjøret om å etablere en lønnsmessig sikring for i all hovedsak alt militært personell.

I lønnsoppgjøret 2021 kom partene til enighet om en særavtale for lønnssikring for alt militært personell på beordringssystemet.

Særavtalen om sikringslønn er gjennom dette oppgjøret utvidet til også å omfatte militært personell på disponeringssystemet, med de samme rettigheter og begrensninger som fremgår av denne avtalen.

En prøveordning

Avtalen vil i første omgang etableres som en prøveordning gjeldende fra 27.09.2022 til og med 01.08.2023.

Les også: «Avtale om særskilt sikringsbestemmelse»

Partene vil i den samme perioden revidere og etablere ny sentral Forsvarets lønnspolitikk
der prinsippet om sikringslønn skal ivaretas.

ATO i YS/LO avtalen vil berømme FST for godt samarbeid og enighet om at militært tilsatte som følge av beordring eller disponering ikke skal gå ned i grunnlønn.

– Viktig bidrag

Dette har BFO jobbet for over tid og nå har vi fått dette på plass etter godt samarbeid med øvrige ATO på vår avtale og arbeidsgiver.

BFO-leder Jens Jahren er fornøyd med «Avtale om særskilt sikringsbetsemmelse»

– At militært personell i et særegent beordrings – og disponeringssystem, som minimum må opprettholde sin grunnlønn ved skifte av stilling, er et avgjørende viktig bidrag til at Forsvaret kan rekruttere og beholde sine ansatte, uttaler leder i BFO Jens Jahren.

Les også: Enighet i fordeling av lønnspotten