Bilde:

KV Svalbard Foto Betzy Hänninen Forsvaret 2015

Pensjon på vakt- og fartøysttjeneste: – Pensjongrunnlaget blir bedre

Pensjonsutbetalingen din kan bli høyere og du kan ha krav på å få tilbakebetalt pensjon.

16. mai falt dommen i Gulating lagmannsrett. Der ble det konkludert at vakt- og fartøystjeneste skal gi opptjening til pensjon. For Eirik Hansen innebærer det at han vil øke den årlige pensjonen sin med drøyt 200.000 kroner.

I tillegg får han dekket sakskostnadene og staten skal tilbakebetale pensjonen som har hatt et lavt beregningsgrunnlag flere år tilbake i tid, fra da han gikk av med pensjon i 2020.

Det er forutsatt at dommen blir rettskraftig.

– Uavhengig av hva som skjer videre er dette en stor seier. Vi har blitt avspist med tanke på pensjon i Forsvaret over flere år. At dommen var enstemmig er viktig for meg, det er viktig for de som tjenestegjør i dag, og det er viktig for de som vurderer å jobbe i Forsvaret i framtiden, sa Eirik Hansen (60) til Offisersbladet.

Vil påvirke pensjonen til mange

Hansen er imidlertid ikke den eneste som kan bli berørt av dommen i Gulating, dersom den blir rettskraftig.
Om staten anker får vi senest vite 16. juni – da fristen for å fremme en anke utløper.

Offisersbladet har stilt spørsmålene som du kanskje lurer på; hva betyr dommen egentlig for meg?


Leder i Befalets Fellesorganisasjon Dag Stutlien sier at dommen 16. mai er betydelig seier for ansatte i Forsvaret.

– Denne dommen underbygger hvor viktig det er ikke å gi seg i saker man tror på. Ankefrist er 16. juni, da kan vi se mer konkrete konsekvenser av dommen og hva det betyr for våre medlemmer, sier Stutlien.

– Dommen gir vårt medlem medhold i at vakt og seiling er pensjonsgivende inntekt. Potensielt vil dommen kunne få effekt for alle våre medlemmer og ansatte i Forsvaret ellers som har hatt eller har vakt, øving eller seiling.

Bilde:

Leder i Befalets Fellesorganisasjon Dag Stutlien er fornøyd med dommen i Gulating lagmannsrett som han omtaler som en «betydelig seier».

Venter på rettskraftig dom

Kan de som har gått av med pensjon ha krav på ekstra pensjonsutbetalinger siden grunnlaget for utregningen har vært for lav?

– Dommen for de parter som har vært del av saken vil gi tilbakevirkende kraft slik slutningen tilsier. Tilbakevirkende kraft sier dommen ellers ikke noe om og vil derfor være en del av den videre oppfølgingen når vi har en rettskraftig dom.

Påvirker dommen bare de med vakt- og fartøytjeneste? Hva med øving og andre ATF?

– Vårt utgangspunkt har hele veien vært at øving, vakt og seiling oppfyller de samme kriteriene som nå er fastsatt og tydeliggjort som følge av dommen. I dommen blir det slått fast at vakt og fartøystjeneste er naturlig del av arbeidsoppgavene, også utenfor normal arbeidstid.

Hva betyr dommen for pensjonsgrunnlaget for ansatte i Forsvaret?

– Konsekvensene av dommen, forutsatt at den blir rettskraftig, vil innebære at alle ansatte som omfattes av dommen nå vil få pensjonsopptjening også på ATF. Det innebærer i så fall at en større del av inntekten er pensjonsgivende, og pensjongrunnlaget blir bedre.

Kan anke dommen

Foreløpig har motparten staten ved Statens pensjonskasse (SPK) ikke svart om de vil anke.

– Vi har nettopp mottatt dommen, og vil sette oss grundig inn i den. SPK vil også ha en dialog med Regjeringsadvokaten, som er prosessfullmektig i saken, skrev juridisk direktør i SPK Rune Huse Kristoffersen tidligere.

Hva skjer hvis staten anker?

– Det kan innebære at anken nektes fremmet eller at den tas videre til Høyesterett. Da vil det naturlig nok ta lengre tid før det foreligger en rettskraftig dom. Dommen er tydelig på at Hansen og Blålid nå skal få den pensjonen de har krav på. Hvis staten likevel velger å anke har det en negativ signaleffekt til ansatte i Forsvaret, sier Stutlien.