Ny avtale for personell i internasjonale operasjoner

Nå foreligger en ny avtale for personell som tjenestegjør i internasjonale operasjoner.

Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Det ble klart denne uka og avtalen gis virkning fra 01.01.2022 (ved økning).

Særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner iverksettes fra og med 1. januar 2022 og gjelder til og med 31. desember 2023.

Partene, som besto av en rekke arbeidstakerorgansiasjoner, deriblant Befalets fellesorganisasjon og motparten Forsvarsdepartementet, ble enige om følgende punkter for særskilt ikrafttredelse:

I avtalen

Endringene i pkt. 2.6 (forberedende tjeneste i utlandet) og pkt 4.2 (avviklingsperioden) gis virkning fra 1. oktober 2022.

I administrative bestemmelser

Pkt 2.2.2 Sikringslønn – gis virkning fra 1. oktober 2022

Pkt 2.4 Sykeopphold og velferdspermisjon – gis virkning fra 1. oktober 2022

Pkt 2.8 Uforutsette endringer i gjennomføring av operasjoner – gis virkning fra 1. juli 2022.

Les dokumentene her: