Bilde:

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sier at det er en utfordring at Forsvaret mister ansatte i tid hvor sektoren trenger flere folk (Foto: Anette Ask/Forsvaret).

Forsvarsministeren: – Det er en stor utfordring at Forsvaret mister ansatte

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier Forsvaret trenger flere folk for å løse de store utfordringene vi står overfor.

Offisersbladet har i flere artikler satt søkelyset på personellsituasjonen i Forsvaret. Bare i 2023 mistet Forsvaret fem prosent av militært ansatte, og de fleste som slutter er mellom 25-36 år, viser tall fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

– Det er en stor utfordring at Forsvaret mister ansatte. Forsvaret trenger flere folk for å løse de store utfordringer vi står overfor i dag, skriver forsvarsminister Bjørn Arild Gram til Offisersbladet.

Les også: Personellflukten i Forsvaret: – Alarmerende tall

Vil sette inn tiltak

Han viser til arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret, og understreker at personellsituasjonen er en av områdene der regjeringen vil sette inn tiltak for å få ansatte til å bli i Forsvaret.

– For å beholde flere av folkene vi har, må vi gjøre flere ting samtidig. En av dem er å sørge for gode boforhold. Dårlig vedlikehold, gammel bygningsmasse og sprengt kapasitet går ut over arbeidsmiljø og livskvalitet.

Han skriver at regjeringen har prioritert oppussing av kaserner til soldater i førstegangstjeneste og kvarter for ansatte i Forsvaret. Å heve kvaliteten av boligmassen vil fortsette, og investeringen i nye bygg vil fortsette, ifølge Gram.

– Til sammen gjør satsingene de siste to årene at flere tusen nå har bedre boforhold, og i budsjettet for 2024 økes innsatsen ytterligere.

Må beholde personell

– Antallet som slutter viser at Forsvaret ikke oppleves å være attraktiv nok for å velge en militær karrierevei. Det hjelper derfor lite å rekruttere bra og øke utdanningskapasiteten dersom det ikke nå blir gjort kraftige grep for å beholde det personellet vi har.

Det sa nestleder i Befalets Fellesorganisasjon Lars Ullensvang tidligere i uka.

Ser til det sivile

Ifølge forsvarsminister Gram er det også viktig å se på muligheten i re-rekruttere tidligere ansatte samt å hente inn sivil kompetanse.

– Disse må kunne gis kortere militærfaglig utdanning og passende militær grad og stilling.

Han viser til at militær kompetanse vil bli «en knapp ressurs» framover.

– Partene er også med på å utrede hvilke muligheter som finnes for forbedringer og alternative løsninger for lønns- og insentivsystemet, inkludert en likere praktisering av lønnsutviklingen på tvers av sektoren. Målet med disse prosessene er å gjøre sektoren mer attraktiv slik at forsvarssektoren i større grad klarer å rekruttere og beholde folk, skriver Gram.