Medlemskap: Elev, kadett, 1.års lærling

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet.

Livslangt medlemskap

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet. Derfor tilbyr vi ulike typer medlemskap/ulike medlemskategorier avhengig av om du er tjenestegjørende med lønn, under utdannelse, i HV-innsats, har permisjon fra din stilling, er pensjonert eller slutter i din jobb i Forsvaret.

Hvem er denne medlemskategorien for?

Dette er kategorien for deg som er elev, kadett eller 1. års lærling, og ikke mottar lønn.

Hva koster medlemskapet?

Siden du ikke mottar lønn, skal du også få slippe å betale medlemskontingent. Dette gjelder så lenge du er under utdannelse i Forsvaret, og ikke mottar lønn.

Hva inngår i medlemskapet?

Medlemmer i denne kategorien har tilgang til alle våre medlemsfordeler:

  • Gratis forsikringspakke: BFO Utdanning
  • Gratis medlemskap
  • Tilgang på alle våre tillitsvalgte
  • Tilgang på alle forsikringer gjennom BFO Forsikring
  • Tilgang til BFO forsikringskontor
  • Tilgang til våre medlemsavtaler
  • Offisersbladet 6 utgivelser pr. år

Skal du slutte i Forsvaret eller ta permisjon fra din stilling?

Vi tilbyr deg fordelsmedlemskap til 900 kroner pr. år.. Da har du muligheten til å beholde mange av dine fordeler som medlem, blant annet forsikringene du har gjennom BFO Forsikring.

Les mer om fordelsmedlemskap

Spørsmål & svar

Ofte stilte spørsmål om denne type medlemskap.