Dine økonomiske interesser

Dette er et utdrag av hva vi jobber med innenfor lønn og pensjon

Lønn

BFO arbeider for at personell i den militære profesjon skal ha en lønnsutvikling som sikrer at forsvarssektoren er en konkurransedyktig arbeidsplass, og følger utviklingen i samfunnet forøvrig. Dette inkluderer variable tillegg.

Vi arbeider for

Vi har oppnådd

Pensjon

For BFO er det videre en selvfølge at militære tilsatte som avslutter sin karriere i forsvarssektoren skal gis en verdig avslutning av karrieren ved oppnådd pensjonsalder, og at alle personellgrupper har gode pensjonsrettigheter.

Vi arbeider for

Vi har oppnådd