Bilde:

Jens Jahren er leder i YS Stat (Foto: NTB Scanpix).

YS om langtidsplanen: – Pensjon på variable tillegg må på plass

For første gang står alle partiene på Stortinget samlet om en langtidsplan for Forsvaret. – Nå må forsvarsforliket følges opp, og det må skje raskt, sier Jens B. Jahren.

Av YS og Øyvind Førland Olsen (Offisersbladet)

– YS har i hele prosessen vært klare på at det er viktig å styrke Forsvaret. Under høringen på Stortinget argumenterte vi med at det var avgjørende å følge opp den fremlagte langtidsplanen og styrke enkelte områder ytterligere, sier leder av YS Stat, Jens B. Jahren i en pressemelding.

Han peker på at det er viktig at langtidsplanen har full støtte fra samtlige partier, og at det er lagt inn ytterligere styrking av Forsvaret.

– Men dette må nå følges opp. Forsvaret må bli satt i stand til å gjennomføre en ambisiøs opptrapping, sier han.

Langtidsplanen skal etter planen behandles og vedtas av partiene på Stortinget tirsdag 11. juni.

Mener det må tas raske og konkrete grep

Lederen av YS Stat mener det konkrete og raske grep er avgjørende for å sikre personell og kompetanse.

– Signalene i det som er vedtatt er positive, men det må settes inn tiltak innen kort tid. Pensjon på variable tillegg må på plass, slik det er tatt til orde for, mener Jahren og viser til den ferske dommen i Gulating lagmannsrett.

Da ble det konkludert at vakt- og fartøytstjeneste skal gi opptjening til pensjon, noe Eirik Hansen satt pris på:

– Uavhengig av hva som skjer videre er dette en stor seier. Vi har blitt avspist med tanke på pensjon i Forsvaret over flere år, sa Hansen til Offisersbladet.

Hansen er imidlertid ikke den eneste som kan bli berørt av dommen i Gulating, dersom den blir rettskraftig. Om staten anker får vi senest vite 16. juni – da fristen for å fremme en anke utløper.

Må beholde kompetanse

Jens Jahren i YS Stat understreker at det er viktig at ansatte i Forsvaret opplever at de blir satset på.

– I tillegg må regjeringen utnytte de pågående forhandlingene om særalder for å bedre vilkårene. Begge disse forholdene gir et klart signal om at personellet blir satset på og evne til å beholde viktig kompetanse, sier Jahren.

Jahren etterlyser også en vurdering av hvordan det er mulig å tilpasse rammeverket og lovverket for personellforvaltning.

– Her hjelper det ikke med små, interne grep. Dette må løftes som et strategisk initiativ med partene og medføre en total gjennomgang av forsvarsloven og føringer for personellforvaltning i hele forsvarssektoren, sier han.

Fornøyd med mer luftvern

Jahren er fornøyd med at Stortinget også legger ytterligere midler inn i en allerede god plan for å sikre viktige kapasiteter.

– YS og våre forbund har vært opptatt av at det er påkrevd med mer luftvern, noe som nå kommer på plass. Økningen i antall ubåter fra fem til seks er også et meget bra grep, som gir mye mer sikkerhet, forklarer han.

– I sum er dette en plan som gjør at vi kan ivareta egen sikkerhet i framtiden og være en god bidragsyter inn i NATO, sier Jahren.