Vil ha mer nærkamp i Forsvaret

Kaptein Andreas Lødøen vil at militær nærkamp skal spille en større rolle i utdanningen av soldater.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet

15 instruktører er samlet på matta i «Oberstløytnants F. Undseths sal» på Rena leir. De er søkkvåte av svette.

Slag etter slag treffer hode og kropp. En har allerede store mørke flekker på den grønne t-skjorten som følge av neseblod.

– Ok, nå er vi på 80-90 prosent intensitet. Vi kan gjerne gå litt ned sånn at vi unngår skader, sier Andreas Lødøen.

Den tidligere MMA(Mixed Martial Arts)-utøveren gir beskjeder til frammøtte som lytter og lystrer.

Lødøen er hovedansvarlig for nærkamp i Forsvaret, og 28-åringen fra Ålesund må passe på at det ikke sklir ut; at aggressiviteten blir for stor og noen blir svimeslått.

Andreas Lødøen
Andreas Lødøen (t.h.) er hovedinstruktør i nærkamp. Her er han sammen med Jens Norsted som var hjelpeinstruktør under kurset.

Selv etter harde slag som treffer og gjør vondt, skal de ha kontroll på aggresjonen.

– Selv om vi trener realistisk er det er viktig at de bevarer roen og ikke «mister hodet» i en stresset situasjon.

– Jeg er litt overrasket over at det har vært så mange skader i forbindelse med nærkamptrening tidligere. Instruktører bærer et stort ansvar for passe på at det skjer på en forsvarlig måte, sier Lødøen.

Fra 40 til 15

De 15 som er samlet i nærkamptrening er nøye selektert. Samtlige er instruktører i militær nærkamp på nivå én. Det betyr at de for eksempel kan trene soldater i førstegangstjeneste i nærkamp, men ennå ikke kan utdanne nye instruktører.

I løpet av åtte dager i mars skal soldatene som tilhører avdelinger på Madla, Setermoen, Telemark bataljon og skjermede avdelinger i
Forsvaret, gjennomføre et trenings- og instruktørprogram.

Les ogå: Opptak under FOS: Leter etter de som blir i Forsvaret

Det skal gjøre de enda bedre til å formidle kunnskapen videre, og det vil på sikt øke kunnskapen og ferdighetene i militær nærkamp i
hele Forsvaret, forklarer Lødøen.

– At deltakerne er i god fysisk form er en forutsetning. Vi har selektert fra 40 ned til det antallet vi har her på kurset. Dette er den
grundigste seleksjonen vi har gjennomført – noensinne. Jeg håper og tror at alle gjennomfører og får bestått, sier Lødøen.

Han viser til at samtlige har trent nærkamp i Forsvaret. Før deltakerne kom inn på kurset, ble de utsatt for en rekke fysiske prøvelser samt det ble testet hvordan de mestret sparring.

Oppvarming nærkamp
Soldatene ble utsatt for en rekke krevende øvelser under kurset, blant annet måtte de kråle fram og tilbake på matta med en medsoldat på ryggen.


– Flere har holdt på med kampsport i flere år, sier Lødøen og nikker mot salen... mens andre har lite erfaring.
– Ved hjelp av kurset får vi muligheten til at langt flere får gjennomført trening i nærkamp.

– For lite nærkamp

Jens Norsted vandrer rundt på treningsmatta. Han observerer og griper inn for å finstemme teknikker.

Det handler om å låse bein og armer i unaturlige posisjoner på
bakken slik at motstanderen gir seg, og vise hvordan soldatene kan begrense motstanderens evne til motangrep i stående bryting.

Det er Norsted ekspert på. Norsted tjenestegjør i Sanitetsbataljonen på Setermoen og har trent gresk-romersk bryting og thaiboksing flere år. Nå er han hjelpeinstruktør
for Lødøen.

– Det er jo alt for lite nærkamptrening i Forsvaret – langt mindre
enn det kravet stiller. Det har blitt bedre. Likevel gjenstår det mye før vi er på et tilfredsstillende nivå, sier han.

Norsted viser til at en soldat i Forsvaret trener rundt 25-30 timer
nærkamp i løpet av et år.

Det er langt under kravet på 80 timer i året.

– Å drive nærkamp og sparring handler om å bygge et «combat mindset», sier Norsted.

Jens Norsted
Norsted har blant annet trent gresk-romersk bryting og thaiboksing. Han var hjelpeinstruktør under kurset.


– Vi ser at de som har drevet med kampsport tidligere har en fordel under kurset, men uansett om de består eller ikke skal de likevel ut i avdelingene de tilhører og fortsette å lære bort nærkamp.

Må beherske nærkamp

– Nærkamp er fysisk og mentalt utfordrende, og det bygger
robusthet, sier kaptein Lødøen idet han er i ferd med å runde av
dagens økt.

Instruktørene på matta pleier sine mørbankede kropper – vel vitende om de neste dagene blir krevende.

Lødøen sier at han har tillit til at de utvalgte vet å hvile når de kan. Han understreker at han ikke har som målsetting at alle soldater i Forsvaret skal komme på samme nivå som instruktørene eller bli en ekspert i nærkamp.

Lødøen er likevel overbevist om at nærkamp må ta mer plass i soldatutdanningen.

– Militær nærkamp er en bærende ferdighet og noe alle soldater skal beherske.

Relevant i krig

I en kronikk i Stratagem viste Lødøen blant annet til en studie som indikerte at i et utvalg av soldater i US Army, hadde hver
femte soldat havnet i nærkampsituasjoner i Irak og Afghanistan.

Det har også vært rapportert om flere tilfeller der russiske og ukrainske soldater har kommet så tett på hverandre at det har resultert i nærkamp, sier Lødøen.

Nærkamp
Å gå én-til-én i nærkamp var et sentral element under kurset.


Det er noe Forsvaret må forholde seg til når de trener soldater – slik at de stiller best mulig forberedt på skarpe situasjoner.

– Det «mindset-et» man utvikler under nærkamptrening er overførbart til veldig mye annet i den militære profesjonen, sier Lødøen.

PS! Av 40 som møtte på seleksjon fikk 15 plass og ni besto. De er nå godkjent som instruktør i militær nærkamp nivå to.

fakta:

  • MILITÆR NÆRKAMP
  • Militær nærkamp er kamp, soldat mot soldat, på kort hold og med alle tilgjengelige midler.
  • Nærkamp instruktørkurs nivå 2 gir den høyeste sertifiseringen i nærkamp som man kan ta i det norske Forsvaret.
  • Utsjekk som nærkamp-instruktør nivå 2 kvalifiserer for å utdanne nye instruktører nivå 1.
  • Nærkamp instruktørkurs nivå 2 er et krevende kurs både fysisk og mentalt.

    Kilde: Kaptein Andreas Lødøen, hovedinstruktørnærkamp i Forsvaret og fungerende sjef for infanterigruppa på Hærens våpenskole

Denne artikkelen er også publisert i utgave 4 av Offisersbladet i 2023.