Opptak under FOS: Leter etter de som blir i Forsvaret

Sommerens «vakreste eventyr» skal finne Forsvarets neste ledere. Vi fulgte ni kandidater som kjempet om skoleplass ved Sjøkrigsskolen.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet

«Jævlig bra, folkens! Du er helt maskin, Truls!.»

Gledesropene og lettelsen over å bli ferdig med dagens styrkeprøve for lag seks, høres i et skogholt utenfor Sessvollmoen leir. Truls Thrane (21) fra Bærum er én av ni som nettopp har snodd seg forbi og under tau mens de bar på et oljefat med vann.

Laget fikk godkjent etter fjerde forsøk.

Thrane gikk i front og bar stort sett tyngst – men uten samarbeid ville det vært umulig å få nær hundre kilo tung tønne gjennom hinderløypen.

De er utslitte og gjennomsvette. Enkelte bytter søkkvåte militærstøvler og tar på seg joggesko før de marsjerer til et nærliggende vann der de vasker seg for kvelden.

Nå er det lørdag 1. juli.

Om noen få dager får de beskjed om de kommer gjennom nåløyet ved Forsvarets opptak og seleksjon (FOS) og blir tildelt en skoleplass ved Sjøkrigsskolen.

– Veldig bra jobba, alle sammen!, sier Thea som er lagfører for anledningen, før de marsjerer videre.

Utsatt for stress

– Selektørene kaller jo dette som sommerens vakreste eventyr.
Om kandidatene er enige i den påstanden, er usikkert.

Opptaksansvarlig og ansatt i Sjøforsvarsstaben Eleonore Holbo, smiler likevel bredt etter å ha levert utsagnet. Hun står ved siden av Sondre Haug som gjennomførte opptaket for to år siden, og var én av dem som ble tildelt skoleplass da.

Sondre Haug og Eleonore Holbo under FOS på Sessvollmoen
Sondre Haug og Eleonore Holbo under FOS på Sessvollmoen. De fulgte kandidatene tett under Forsvarets opptak og seleksjon på Sessvollmoen.

Sistnevnte er kadett og med som observatør.

Mens et titalls kandidater gjennomfører en hinderløype, forteller Haug og Holbo om FOS, og hva Forsvaret ser etter blant dem som
blir tildelt studieplass og tar en bachelorutdanning i Forsvaret.

– Jeg føler selv at jeg hadde overskudd da jeg var her. Jeg hadde tjenestegjort på grensa året i forveien, sier Haug som var jegersoldat ved Garnisonen i Sør-Varanger i Finnmark under førstegangstjenesten.

– Det er helt klart at man har noe å tjene på å være i god fysisk form under FOS. Da har kandidatene mer overskudd når de blir utsatt for stress, fortsetter Haug.

Velger kolleger under FOS

Ifølge Holbo handler det også om å finne kandidatene de tror søker en langvarig karriere i Forsvaret.

Motivasjon er helt sentralt.
– Vi skal ha de rette kandidatene med videre – ikke nødvendigvis de beste. Det er et opptak til en utdanning som skal lede fram til et yrke og en karriere i Forsvaret, og vi ønsker at de skal bli værende i mange år, sier Holbo.

Les også: Ikke ta livet av motivasjonen

Jeg føler at jeg er med på noe viktig her – vi velger hvem som skal bli kollegaene våre i årene framover, fortsetter hun.

«Keen» på Forsvaret

– Det har vært en lang dag, og mer slitsomt enn forventet, sier Thrane.
Han har fått en liten pustepause fra øvelsen laget står i, og forteller om hvorfor han ønsker seg en skoleplass ved Sjøkrigsskolen.

Styggen under FOS
«Styggen», det heter en av hinderløypene under FOS. Her må kandidatene kråle seg under et tauverk, og ved berøring av tauene må de starte på nytt.

Thrane var i 2. bataljon på Skjold under førstegangstjenesten, og er en av de som har noe militær erfaring før han deltar under FOS. Det er nå åpnet for å søke rett fra skolebenken på videregående. Bare to av ni i lag seks kommer imidlertid rett fra videregående. For

Thrane ga det lyst å satse videre på Forsvaret etter førstegangstjenesten. Thrane er nå én av 105 kandidater som kjemper om 66 skoleplasser ved Sjøkrigsskolen.


– Jeg er keen på å være med hele veien, og det er bare å pushe på videre. Jeg håper jeg kommer
inn på logistikk ved Sjøkrigsskolen, sier Thrane.

Så løper videre 21-åringen videre. Nå venter en ny løype med hindre som laget skal gjennomføre sammen.

Gjørme og stokk

«Ikke mist pasienten! Dere har mistet pasienten!».

Skitt og jord fyker opp fra et gjørmebad. Titalls kandidater åler seg videre, mens de dytter og drar en tømmerstokk som hele tiden truer med å rulle ned fra båren.

FOS Sessvollmoen
Kandidatene måtte ta en 20 kilos tømmerstokk gjennom en hinderløype, og stokken måtte bli behandlet som en person med en skade.

En 20-kilos stokk er «pasienten», og løypa framstår som et avansert eggeløp der entusiastiske foreldre er byttet ut med 20 og 30-åringer som skriker ordre.

Selektørene og de postansvarlige ved løypene, er helt sentrale i å observere kandidatene som kjemper om skoleplass i Forsvaret. De
skriver i journalistblokker og det blir gjort mentale notater underveis.

– Han er sterk, og bærer mye av laget, sier Kjartan Sildnes og nikker mot Thrane, som rager et halvt hode
og stiller i en tyngre vektklasse enn mange av sine jevnaldrende.

Sildnes har vært med FOS i en årrekke, og er til vanlig fagansvarlig for militær idrett og trening ved Sjøkrigsskolen. Det han observerer kan bli utslagsgivende for kandidatene som kjemper om skoleplass.

Han forteller at ingen blir plukket ut underveis med beskjed om at det over, så lenge de ikke velger det selv.

– Det de gjør i dag er en del av bildet om de får tildelt en skoleplass. I feltuka har de også blitt utsatt for mat- og søvndeprivasjon,
sier Sildnes.

Selektert personell

I løpet av feltuka er Sildnes en av dem som følger lag seks tettest. Han forklarer at det ligger en lang grunnseleksjon for hvorfor akkurat Thrane og de åtte andre på lag seks nå klatrer over hindre, vader gjennom vann – svetter og sliter.

Laget
Seks av ni i laget Offisersbladet fulgte under FOS fikk tilbud om studieplass ved Sjøkrigsskolen.


– Selv om de konkurrerer om skoleplasser, opplever jeg at de spiller hverandre gode. Det er viktig at alle sitter igjen med en god
opplevelse av FOS, enten de ender opp med en studieplass ved en av skolene eller ikke, sier Sildnes.

Ferdig for dagen

Klokka nærmer seg sju på kvelden da et hundretalls kandidater kaster ryggsekken, og skreller av seg de svette uniformene. Truls Thrane er blant dem som skal vasse ut i vannet og vaske av seg skitten etter å ha brukt lørdagen i gjørmeløyper og sandhindre.

– Ok – vi har fått beskjed om å kle av oss og beholde undertøyet. Vi kan vasse til livet, sier lagfører Thea.

Om noen dager får de beskjed om de blir tildelt studieplass ved Sjøkrigsskolen.

PS!
Seks av ni i laget Offisersbladet fulgte fikk tildelt studieplass ved Sjøkrigsskolen, deriblant Truls Thrane. Thrane opplyser imidlertid at han takket nei til skoleplass da han ikke kom inn på studieretningen han ønsket. For de som takket ja venter en treårig utdannelse som leder fram til bachelor og offisersgrad i Forsvaret.

Denne artikkelen er også publisert i Offisersbladets utgave 4, 2023