Vi må lytte til Storberget og Forsvarskommisjonen

Nå haster det å styrke Forsvaret, skriver Rune Rudberg.

Av Rune Rudberg, leder av Befalets Fellesorganisasjon (Foto: Øyvind Førland Olsen/BFO)

Leder av Forsvarskommisjonen Knut Storberget peker på at Forsvaret ikke er i stand til å løse oppdraget; Forsvaret er blitt for lite og vi har ikke en solid struktur eller nok mennesker.

Den sikkerhetspolitiske situasjonen innebærer at vi må løfte Forsvaret til et mye høyere nivå enn i dag.

Det kommer til å koste mye penger, og en reel styrking av Forsvaret vil beløpe seg til flere titalls milliarder de neste årene.

Det viser Forsvarskommisjonens utredning som ble overlevert til forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) onsdag 3. mai.

Forsvaret må vokse

Når kommisjonen beskriver et behov for økninger og styrking allerede nå, sier det mye om hva som er dagens reelle situasjon. I tillegg til mangler knyttet til ammunisjon, reservedeler og materiell i Forsvaret, mangler vi menneskene.

Les også: Forsvarsbudsjettet skal tilføres en ekstrabevilling på 3, 8 milliarder kroner

«Det tar lang tid å utdanne folk med god kompetanse. Den jobben er vi nødt til å begynne med nå», sier Storberget til BFO.

Forsvaret har siden midten av 90-tallet jobbet hardt, og blitt gode på effektivisering, kutt og nedleggelser.

Leder i BFO Rune Rudberg skriver at regjeringen må lytte til anbefalingene til Storberget og Forsvarskommisjonen.

Nå må vi lære oss å vokse, og BFO skal fortsatt være en god medspiller for at Forsvaret styrkes og at vi tar vare på vårt personell.

Rekruttere og beholde

For i tillegg til å anskaffe nytt materiell, fylle ammunisjonslagre er vi nødt til å satse på personellet og sørge for at vi rekrutter og beholder ansatte.

Les også: Vi må bygge et større og mer robust forsvar, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud

Storberget og Forsvarskommisjonen konkluderer at tiden er overmoden for å styrke Forsvaret med flere tusen ansatte, og ta inn langt flere i førstegangstjenesten.

Flere har sviktet

En rekke regjeringer og et samlet Storting har sviktet i å tilføre Forsvaret nok midler og best mulig forutsetninger for å løse nasjonens viktigste oppdrag; å sørge for sikkerheten til egne borgere.

Vi skal ikke lete etter syndebukker, sier Storberget, som likevel er tydelig på at det er politikerne som bærer ansvaret for at Forsvaret ikke er på et tilfredsstillende nivå.

Det er også der løsningen ligger, hos politikerne som må erkjenne at vi trenger et bredt politisk forlik for en storstilt forsvarssatsing.

Storberget og resten av kommisjonen mener at vi ikke har råd til å la være å satse på Forsvaret.

BFO støtter den tidligere justisministeren også i dette.

Her kan du lese hele rapporten til Forsvarskommisjonen