Møter kritikk for ny prosentplan

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram lover milliardsatsing på Forsvaret.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO

Forsvarsbudsjettet skal tilføres en ekstrabevilling på 3, 8 milliarder kroner i snitt i årene framover.

Innen noen år vil det være en varig økning av forsvarsbudsjettet på rundt 11 milliarder kroner.

Det vil føre til at Norge er i nærheten av to-prosent målet av bruttnasjonalprodukt (BNP) på forsvar innen 2026, sa statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under en pressekonferanse tirsdag 2. mai.

– Per innbygger bruker Norge mest på forsvaret etter USA. Tidligere var Norge et av landene som ikke hadde en plan for å nå målet om to prosent på forsvar. Det har vi nå, sa Støre.

Ekstra midler

Til Offisersbladet sier forsvarsminister Gram at regjeringen er i gang med å styrke Forsvaret.

Det er likevel for tidlig å si hva de ekstra midlene skal brukes til:

– Det vil vi komme tilbake til i de kommende budsjettene og langstidsplanen for Forsvaret, sier Gram til Offisersbladet.

Drift og lagre

Han viser til at regjeringen har prioritert drift, «fylle lagre» og å få flere soldater i Forsvaret.

– Personell kommer til å være et viktig tema i ny langtidsplan – det er en rekke ubalanser og behov vi må dekke i årene framover. Vi kan ikke løse alt på en gang, vi må ha en systematisk opptrapping, sier Gram.

Pressekonferanse
Regjeringen her ved forsvarsminister Bjørn Arild Gram (t.v.), statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagvold Vedum sier de har en plan om at Norge skal bruke to prosent av BNP på forsvar.

Når begynner Forsvaret å vokse?

– Forsvaret har begynt å vokse. Vi har begynt å øke antall vernepliktige og nå i år øker det med 200 nye årsverk i operative funksjoner, og Heimevernet vokser med 500 nye soldater, sier Gram.

Mer konkrete planer

Leder i Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg savner en mer forpliktende plan og konkrete tiltak som styrker forsvarsevnen.

Les også: Vi trenger en storstilt satsing på personellet i Forsvaret mener lederne i BFO og YS

Han er ikke fornøyd med signalene fra regjeringen

– Jeg forventet høyere tiltak. Jeg kunne ha tenkt meg at de hadde hatt en mer konkret plan. De sier de har en plan om anskaffelser og at produksjon av personell tar tid, men jeg hørte ikke noe til selve planen under pressekonferansen, sier Rudberg til Forsvarets forum.