Skoletilegget: – Ikke grunnlag for å slippe inn saken

Advokat Oddvar Lindbekk tror Høyesterett vil forkaste anken fra staten om skoletillegg-dommen.

Av Lars Omberg, forhandlingsleder tariff

Fredag 13. januar valgte staten å anke saken til Høyesterett. De forsvarsansatte har nå inngitt anketilsvar på anken, og saken ble oversendt fra Borgarting lagmannsrett til Norges Høyesterett 10. februar.

Saker som blir endelig avgjort i ankeutvalget har det siste året hatt en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på under en måned.

Svar snart

Dersom saken skulle slippe inn til behandling er gjennomsnittlig saksbehandlingstid ca. seks måneder fra saken ble oversendt til Høyesterett og frem til ankeforhandlingen.

Det er derfor grunn til å regne med at vi innen cirka en måned får vite om saken blir nektet fremmet og lagmannsrettsdommen dermed blir rettskraftig, eller om saken slipper inn til ny ankeforhandling.

Ikke grunnlag for anke

I 2022 var det bare 11 prosent av ankene i sivile saker som ble tillatt fremmet til behandling.

Advokat (H) Oddvar Lindbekk (midt i bildet) sier følgende om anken til HR:

– Jeg kan ikke tro at Høyesterett vil komme til at det er grunnlag for å slippe inn denne saken og regner med at saken ikke tillates fremmet.

Les også sakene: Full seier i Borgarting lagmannsrett

Staten anker til Høyesterett