Skoletillegget: Staten anker til Høyesterett

Skoletillegg-dommen fra Lagmannsretten skal så behandles av ankeutvalget til Høyesterett.

Av Lars Omberg, forhandlingsleder tariff og Rune Rudberg, fungerende leder i Befalets Fellesorganiasjon

Det er nå klart at skoletillegg dommen fra Borgarting Lagmannsrett er anket til Høyesterett. Anke ble levert av regjeringsadvokaten på vegne av Forsvaret på fredag ettermiddag.

Vår advokat har nå tre uker på seg til å gi tilsvar. Skoletillegg-dommen fra Lagmannsretten skal så behandles av ankeutvalget til Høyesterett, som bestemmer om den slipper gjennom til behandling i Høyesterett.

Saksbehandlingstid på saker som slipper gjennom ankeutvalget i Høyesterett var i 2022 på mellom 6-7 måneder.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det er laget tilsvar i saken, og vi har gjennomgått grunnlaget for anken nærmere.

For mer informasjon les også saken «Full seier i Borgarting lagmannsrett».

Har du spørsmål vedrørende saken, ta kontakt med Lars Omberg.