Ny lønnslipp i november

Fra november vil lønnslippen se litt annerledes ut enn tidligere.

Illustrasjonsfoto: Adobe Stock/Nuthawut

Mange av våre medlemmer vil på november lønn få en ny lønnslipp der konverteringen fra lønnsramme til stige er gjennomført.

Den nye lønnslippen vil se slik ut:

Lønnslipp for november

Ny hovedtariffavtale (HTA)

I forbindelse med konvertering til ny HTA vil det innebære en endring av lønnsart på månedslønna for personer som er flyttet fra lønnsramme til lønnsstige. Lønnsart «1001 Månedslønn» blir trukket inn og får en tilhørende «motpost» med den nye lønnsarten «1S01 Månedslønn».

Disse skal altså gå i null, med mindre du til lønnsutbetalingen i november har fått endret din årslønn med tilbakevirkende kraft.

Satsene for ettermiddags- og lørdags- og søndagstillegget innvirkning på ATF-satsene har også blitt oppdatert inn mot denne lønnsutbetalingen.

Det innebærer at aktivitet som har blitt utbetalt fra og med mai 2022 blir rekalkulert med nye, høyere satser. Dette gjelder uansett om personellet er avlønnet i stige eller spenn og uavhengig av tariffavtale.

Befalets fellesorganisasjon hadde tidligere i sommer en gjennomgang av det nye lønnssystemet.

Det kan kan du lese om her.

Det vil sannsynligvis være både forhold og saker du som BFO medlem har spørsmål om når det gjelder den gjennomførte konverteringen.

Hvis du har spørsmål om din lønn skal disse primært rettes til HR huset i FIF portal.

Forklaring av begreper

«Ans. Sko» angir stillingsansienniteten i stillingskoden (SKO) i henhold til Statens lønnsplan som du avlønnes i.

«HTA» angir hvilket regulativ du tilhører, og i dette tilfellet 71 (A-regulativ).

«LS» sier hvorvidt du er i lønnsstige (50) eller lønnsspenn (91).

I dette eksemplet er personen i lang lønnsstige, altså 16 år (HTA16). «ÅR» angir hvor mange år personen har vært i stillingskoden. Her er stillingsansienniteten 01.05.2021 og følgelig 1 års (01) ansiennitet.

Feltet for lønnstrinn (LTR) vil nå stå tomt, da dette er flyttet ned i slippen og tilknyttet linjen for månedslønn (1S01) i feltet «Ant/grunnl».

«Delt.%» angir din stillingsprosent.

Dersom du har sjømannsfradrag på skatten skal dette være angitt med en X i feltet «Sjø».

Har du spørsmål?

Er det forhold og saker dere mener er feil eller dere er uenige i, ta kontakt med tillitsvalgt i din avdeling eller HTV i din respektive DIF.

Spørsmål kan også rettes til BFO.