Hva betyr nytt lønnssystem for deg?

Lars Omberg i Befalets fellesorganisasjon svarer deg om Forsvarets nye lønnssystem.

Lars Omberg er forhandlingsleder tariff i BFO. Under svarer han på spørsmål du kan ha som følge av overgangen til et nytt lønnssystem i Forsvaret.

Hva skjer med min lønn nå?

Du beholder dagens lønnstrinn og blir overført til det en av de to nye lønnsstigene
(10 eller 16 år). Det nye lønnssystemet omfatter de som i dag er i stillingskoder med lønnsrammer.

Det er etablert detaljerte sikringsregler fra gammelt til nytt system. De nye lønnsstigene gir forutsigbar lønnsutvikling på 1,1 prosent hvert år i 10 års stigen. I 16-års stigen er lønnsutviklingen 1,1 prosent de første 10 år, deretter 0,55 prosent per år frem til år 16.

Hvorfor får jeg ikke nå økt min lønn som følge av ansiennitetsopprykk i «dagens» lønnssystem?

Forsvaret har midlertidig stanset all lønnsutvikling som følge av ansiennitetsopprykk begrunnet med at nytt system har virkning fra 1 mai. Det gamle lønnssystemet opphørte formelt 1. mai. Når det nye systemet er på plass vil det bli en etterbetaling tilbake til 1. mai på lønnsutvikling i de nye stigene.

Når vil nytt lønnssystem være på plass?

Foreløpig er ikke dette endelig avklart. Det vil i tiden etter sommeren bli gitt mer informasjon både fra Forsvaret og oss om fremdrift og når det nye systemet vil være klart. Her er det mye manuelt arbeid som må gjøres av FPVS/PLA. Etterbetaling på ny hovedlønnstabell vil bli utbetalt på lønn i juli.

Lars Omberg i BFO
Lars Omberg (på bildet) svarer deg på spørsmål du har om Forsvarets nye lønnssystem (Foto: BFO)


Hvorfor er det forskjell i minstelønn på sammenlignbare stillingskoder OR og OF?

Minstelønn har økt på tilnærmet alle stillingskoder som følge av nytt lønnssystem.
Gjennomgangen av alle stillingskoder i hele staten medførte at minstelønn ble økt til det nivået der det finnes ansatte i de tidligere lønnsrammene. Derav har det blitt ulikheter som i praksis vil ha liten betydning for lønnsfastsettingen.

Jeg er OR 2 og er i dag direkteplasser i LR 32, alt 15 med ltr. 35. Jeg har vært ansatt som OR 2 i to år. Hvordan blir dette for meg?

Du vil bli direkteplassert i ny lønnsstige (kort stige, 10 år) på år 2 og få en forutsigbar lønnsutvikling på 1,1 prosent hvert år frem til normalopprykk til OR 3. Ved overgang til OR 3 vil du starte på år 0 og få nye 6 år med 1,1 prosent lønnsutvikling (frem til neste normalopprykk til OR 4).

Hva er stillingsansiennitet?

Stillingsansiennitet er et nytt og viktig begrep i det nye lønnssystemet. Stillingsansiennitet er hvor lenge du har vært disponert i aktuell stillingskode.
Det er stillingsansiennitet som legges til grunn både ved konvertering fra dagens rammer til lønnsstige, og ved fremtidig forvaltning av det nye lønnssystemet.

Lokale forhandlinger har oppstart sentralt med første møte 17 august . Det er avsatt 0,85% på dato til lokale forhandlinger .

Gjennomføring av lokale forhandlinger vil vi komme tilbake med mer informasjon i løpet av august.

Har du flere spørsmål om lønn, ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller hovedtillitsvalgte i den DIF-en du tilhører.

Lars Omberg kan også svare på spørsmål vedrørende nytt lønnssystem.