Ny lederlønn i Forsvaret

De nye satsene for lederlønn har virkning fra 1. januar 2023.

Av BFO (Illustrasjonsfoto: Julie Hjermstad/Forsvaret)

BFO og øvrige parter har nå ferdigstilt forhandlingene på lederlønnsavtalen.

Resultatet innebærer en regulering i samsvar med lønnsutviklingen for øvrige, gitt et etterslep på tidligere regulering.

BFO er godt fornøyd med resultatet.

Endringene har virkning fra 1. januar 2023.

Partene har videre en ambisjon om å gjennomføre en revisjon av hele avtalen innen utgangen av september 2023.

Les også: Nye satser lederlønn

Protokoll lederlønnsavtalen