Michelsen blir sjef i MOST-arbeid

Elisabeth Gifstad Michelsen skal lede arbeidet mot mobbing og trakassering i Forsvaret.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO

Det ble klart under en pressekonferanse i Oslo militære samfund mandag 20. mars. Det var forsvarssjef Eirik Kristoffersen som innkalte til pressekonferansen som presenterte tiltak mot trakassering i Forsvaret.

Han fortalte at sjef HV Elisabeth Michelsen blir en viktig brikke for at Forsvaret skal forebygge og håndtere mobbing og trakassering bedre enn i dag.

Prosjektstilling

Fra 11. april slutter hun som sjef HV og trer inn i en prosjektstilling på general-nivå. Da blir hun teamleder for utvikling av Forsvarets profesjon og kultur.

– Oppgaven blir å følge opp og støtte arbeidet mot mobbing og trakassering i hele Forsvaret. Hun skal følge opp kulturen og profesjonen, samt etterlevelsen av verdiene vi streber etter, sier Kristoffersen.

Sjef HV Elisabeth Michelsen
Elisabeth Gifstad Michelsen blir ny leder i arbeidet mot blant annet mobbing og trakassering i Forsvaret..

Michelsen peker på at Forsvaret har fått sterk kritikk for håndteringen av varslingssaker, og hun viste til at hun selv har håndtert flere varslingssaker som sjef HV.

Ny sjef HV

– Jeg er ydmyk overfor oppgaven og jeg vet at det kommer til å bli krevende, men jeg er motivert til å bidra. Det norske folk må ha tillit til at vi klarer å løse alvorlige oppdrag. Det er ingen tvil om at kritikken som har kommet (mot Forsvaret) har vært berettiget og at varslingssakene har påvirket Forsvarets omdømme, sa Michelsen under pressekonferansen.

Hun viste til at nestkommanderende Morten Eggen blir fungerende sjef for HV inntil stillingen som sjef HV er utlyst og ny sjef er innstilt.

Michelsen sa også at hun får med seg sjefssmester Per Thomas Bøe i forbindelse med prosjektstillingen hun er utnevnt til å lede.

Tas på alvor

– Planen for å forebygge mobbing og trakassering i Forsvaret er god, sier leder i BFO Rune Rudberg.

Han mener at utnevnelsen av Gifstad og Bøe viser at Forsvaret tar utfordringen knyttet til mobbing og trakassering på alvor.

Rune Rudberg
BFO-leder Rune Rudberg (til høyre) mener det må satses på personell og utdanning for å forebygge mobbing og trakassering i Forsvaret.

– Det er viktig at Forsvaret nå setter tilstrekkelig ressurser bak tiltakene for at vi skal lykkes med det videre arbeidet. Som forsvarssjefen og vi har pekt på, innebærer det også større satsing på utdanning og mer personell i Forsvaret, sier Rudberg.

– Ikke gode nok

– Forsvaret har hatt en rekke planer og tiltak mot mobbing og trakassering siden 2018. De har vist seg ikke å være gode nok. Målsettingen er jo at det skal være trygghet for alle i Forsvaret, med et trygt og godt arbeidsmiljø, sa forsvarssjefen under pressekonferansen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen sier at Forsvaret ikke har vært gode nok i å forebygge mobbing og trakassering.

Les også: Bjørn Arild Gram sier han er opprørt av varslingssakene i Forsvaret

– For at vi skal lykkes er det viktig at vi alle sammen har et sterkt eierforhold til planen og tiltakene vi utarbeider. Det er veldig viktig om at Forsvaret står sammen om dette, fortsatte forsvarssjefen.