Forsvarsministeren kalte inn til krisemøte

Bjørn Arild Gram sier han er opprørt av varslingssakene i Forsvaret.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i Befalets Fellesorganisasjon

– Når jeg reiser rundt i Forsvaret møter jeg mange som opplever førstegangstjenesten som trygg og meningsfull. Det ikke er godt nok at nesten alle har det bra. Alle skal ha den opplevelsen, sa forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) under et hastemøte i Oslo Militære Samfund.

Han hadde innkalt forsvarsledelsen ved forsvarssjef Eirik Kristofferen, sjef Forsvarsstaben Elisabeth Natvig og sjefene for forsvarsgrenene Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet til møte.

I tillegg var arbeidstakerorganisasjoner som Befalets Fellesorganisasjon og Parat Forsvar samt Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, tilstede for diskutere varslingssakene i Forsvaret.

Ble trakassert

Møtet kom i kjølvannet av at Silje Falmær fortalte om flere opplevelser med mobbing og seksuell trakassering da hun var i førstegangstjenesten i Stridstrenbataljonen 2021-22.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen
Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var tilstede under hastemøtet om varslingssakene i Forsvaret.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen har tatt sterk avstand fra handlingene Falmær ble utsatt for, og har blant annet uttalt at: «Til dere som begår seksuelle overgrep i Forsvaret - finn dere noe annet å gjøre. Forsvaret trenger ikke dere».

Manglende kompetanse og utdanning

Ifølge leder av Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg, var det viktig å få diskutert varslingssakene som har skapt mange kraftige reaksjoner i og utenfor Forsvaret.

Hans viser til at Forsvaret har innført en rekke tiltak for å forhindre flere MOST-saker (mobbing og seksuell trakassering) og sikre at vernepliktige og ansatte i Forsvaret har en trygg og god arbeidsplass.

Rune Rudberg
BFO-leder Rune Rudberg (t.v.) var innkalt til møtet. Her er han sammen med Forsvarets sjefssersjant Rune Wenneberg og leder av Militært kvinnelig nettverk Amanda Bergh.

– Dette er gode grep, men vi mener det må gjøres mer. Det er veldig ungt befal ved avdelingene som leder de vernepliktige. Tidligere hadde befalet en to-årig befalsutdanning, men etter utdanningsreformen er det kortet ned til 12 uker, sier Rudberg.

Må styrke utdanningen

Han viser til erfaringsnivået er for lavt samt at det er mangel på personell som igjen fører til utstrakt bruk av midlertidige beordringer som igjen øker kompetansegapet.

– Ved å styrke utdanningen og øke lengden på befalsutdanningen får vi et styrket befalskorps med lengre erfaring og høyere kompetanse. Dette er ikke en kritikk av dagens unge befal. De gjør en flott innsats, men de er ikke gitt de riktige forutsetningene for å møte de utfordringene som vi står overfor i dag, sier Rudberg.