Marius Krey hedret med BFO-coin

Marius Krey er tildelt Befalets fellesorganisasjons Coin for sin innsats ved Maritim helikopterving.

Tekst: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Einar Holst Clausen)

Beslutningen om å kvitte seg med NH90 var tung for ansatte i Maritim helikopterving. Uten Marius Krey hadde situasjonen kanskje vært verre.

Det mener Befalets fellesorganisasjon som har hedret Krey som er OR 6, med en BFO-coin.

Krey ble tildelt det synlige beviset for innsatsen han har lagt ned i helikoptervingen under konferanse med tillitsvalgte i BFO på Hamar 5. september.

Ifølge nestleder i BFO Rune Rudberg har Krey vært viktig for å håndtere en vanskelig situasjon da beslutningen om å terminere NH90-anskaffelsen, ble truffet i juni i år.

COIN
Marius Krey ble tildelt BFOs coin under en seremoni på Hamar.

«Marius har sin integritet og sine meninger godt forankret i våre verdier: Samarbeid, uavhengighet og styrke. Han har mot til å si ifra, han har invitert lokal ledelse til å samarbeide og kurse alle, og han tørr å stå for noe annet enn et hylekor. Konsekvensen er også at flere har meldt overgang til BFO i luftvingen – takket være Marius som ATV», heter det i begrunnelsen for tildelingen.

Krey har vært tillitsvalgt for BFOs medlemmer ved Maritim helikopterving siden januar 2016