Bilde:

Luftforsvaret uttaler at det har «vært noen utfordringer knyttet til den tekniske løsningen rundt kontroll og signering av arbeidsavtaler». Her ser vi en soldat ved Luftvernbataljonen på Evenes under Joint Viking 2023 (Foto: Mariann Beausire / Forsvaret)

Luftforsvaret svarer: Utfordringer rundt kontroll og signering av arbeidsavtaler

På Evenes har de vært opptatt av et forsvarlig ambisjonsnivå, skriver Luftforsvaret.

Av Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet

– Vi ønsker ikke å kommentere personellsaker eller enkeltsaker i media. Vi tar dialogen mellom arbeidstager og arbeidsgiver gjennom våre egne interne kanaler.

Det skriver talsperson i Luftforsvaret, major Stian Roen, i en e-post til Offisersbladet.

Offisersbladet har stilt en flere spørsmål i forbindelse med artikkelen der Tor-Egil Westerås og Kenneth Johansen forteller om det de mener var et for høyt ambisjonsnivå og altfor stort arbeidspress i Luftvernbataljonen.

Les også: Møtte på jobb uten arbeidskontrakt

FLERE SPØRSMÅL TIL LUFTFORSVARET

Offisersbladet har blant annet stilt følgende spørsmål overfor Luftforsvaret:

  • Hvorfor tar det så lang tid å få på plass arbeidskontrakter?
  • Hvordan vil dere beskrive personellsituasjonen i Luftvernbataljonen på Evenes spesifikt, og Evenes flystasjon generelt?
  • Har dere et for høyt ambisjonsnivå ved Evenes?

Offisersbladet har også etterlyst kommentar på tillitsvalgt Lars Anthonsen som uttaler:

– Flere avdelinger er svært lavt bemannet og enkelte funksjoner kritisk underbemannet, sett opp mot ambisjonsnivå...

UTFORDRINGER INNEN ENKELTE KOMPETANSEOMRÅDER

Her er svaret fra Luftforsvaret ved talsperson Stian Roen:

«Det er kjent at Luftforsvaret har utfordringer innen enkelte kompetanseområder eller fagfelt, og det jobbes kontinuerlig med å møte og løse disse utfordringene. Det er iverksatt tiltak for å både rekruttere og beholde personell, samtidig som det er viktig at Forsvaret fortsatt klarer å øke utdanningsvolumet i takt med satsningen på Forsvaret. Forsvaret er og skal være en attraktiv arbeidsgiver og arbeidsplass, og vi ønsker å beholde personellet vårt.

Stian Roen
Stian Roen er talsperson i Luftforsvaret (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret)


Evenes flystasjon har vært under oppbygging i noen år, og fra 2019, med 7 ansatte, består nå luftvingen av rundt 400 personer. Det har vært og er en formidabel oppbygging i henhold til ambisjonsnivået. På Evenes flystasjon har de vært opptatt av å sette et forsvarlig ambisjonsnivå, herunder også innenfor luftvern, der er det tatt flere grep og gjort tiltak for å redusere belastningen på den enkelte.

Belastningen har vært spesielt synlig innenfor sambandsdomenet, der tilgangen på denne kompetansen i Forsvaret er begrenset. Arbeidskontrakter forvaltes og utstedes i dag av Forsvarets personell- og vernepliktsenter (FPVS). Alle ansatte som mottar lønn, har et aktivt tilsetningsforhold i Forsvaret. Etter det Luftforsvaret erfarer har det vært noen utfordringer knyttet til den tekniske løsningen rundt kontroll og signering av arbeidsavtaler».