Forsvarsbudsjettet: – Viser at Forsvaret har et gigantisk etterslep

Fikk du med deg sakene om forsvarsbudsjettet?

Av: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO (Foto: Forsvaret)

I går ble forslag til forsvarsbudsjett 2023 lagt fram av regjeringen.

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 75,8 milliarder kroner for 2023, noe som er en økning på 6,8 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2022.

Til tross for ekstra milliarder kroner til Forsvaret, er det ikke en god nok satsing av regjeringen og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (på bildet), mener Befalets fellesorganisasjon:

– Dette viser at Forsvaret har et gedigent etterslep. Det vil klare å rette opp noe av etterslepene. Men det går ikke langt nok. Og det er kortsiktig, sier Jens B. Jahren, leder i Befalets Fellesorganisasjon til Aftenposten.

Jahren peker blant annet på at en styrking av 500 til Heimevernet er symbolpolitikk.

Overfor Forsvarets forum uttaler nestleder i BFO Rune Rudberg, at det også finnes lyspunkter i budsjettet:

– Det som er bra for å beholde personell, er muligheten for personell på T35 til å få utbetalt bonus selv om de går over til T60, Det er et godt beholde-insentiv, sier Rudberg.

FriFagbevegelse peker på at budsjettøkningen til Forsvaret, skjer i et alvorlig bakteppe med krigen i Ukraina. Da skulle det bare mangle at Forsvaret får økt sine budsjetter, mener Rudberg.

– Norge med sine naturressurser, spesielt olje og gass, har en del installasjoner som vi er nødt til å kunne kontrollere. Da snakker jeg om beredskapsmessige forhold. Jeg ser nå at vi er så små at når vi kaster folk ut for å gjøre det, da tømmer vi avdelinger for personell som må være der for forsørge daglig drift, sier Rudberg til FriFagbevegelse.