Du kan påvirke valget

BFO anbefaler sine medlemmer å stemme ja til den avtalen som nå er inngått.

Av YS Stat og BFO

Kjære YS Stat medlem, du som er medlem i Befalets Fellesorganisasjon.

Dette er din sjanse til å stemme over det resultatet som hovedsammenslutningen YS Stat har framforhandlet på vegne av sine forbund og medlemmer. YS Stat hovedsammenslutningsstyre har enstemmig anbefalt resultatet. Styret mener dette er et oppgjør som gir YS Stat-medlemmer et lønnstillegg som er større enn frontfagets.

Din stemme teller!

En e-post der du kan avlegge din stemme ble sendt ut fra YS Stat 6. juni. Den har tittelen YS uravstemning 2022 (skal selvsagt være 2024).

Ved å klikke på vedlagte lenke der, kan du avlegge din stemme.

BFO anbefaler sine medlemmer å stemme ja til den avtalen som nå er inngått.

Oppgjøret er innenfor den samme rammen som øvrige i Staten med 5,2 prosent.

Oppgjøret gir alle medlemmer 0,75 prosent i sentrale tillegg.
I tillegg er det avsatt 2,15 prosent til lokale forhandlinger i Forsvaret.
Dette utgjør om lag 200 millioner kroner på vår tariffavtale (YS /LO)

Dette vil gi gode muligheter til å både utjevne forskjeller og ytterligere lønn tillegg til våre medlemmer.

BFO vil komme tilbake med mer utfyllende informasjon over
sommeren når de lokale forhandlingene starter opp.

Svarfrist er satt til fredag 14. juni 2024 kl. 15.00

Les også: Den nye tariffavtalen innebærer at lønnstrinn er erstattet med kronebeløp