– Det er klart at folk er forbanna

De nye pensjonsreglene gjør at ansatte vurderer sin framtid i Forsvaret.

Tekst & foto Øyvind Førland Olsen, redaktør i Offisersbladet

I denne utgaven av Offisersbladet har vi sett nærmere på de nye pensjonsreglene for ansatte i offentlig sektor med særalder. Det har vært en bratt læringskurve, og undertegnede er langt i fra utlært. Det som virker tungt og traurig – og langt der fremme – er likevel noe som kommer til å påvirke deg.

Pensjon er viktig, og som en av BFOs forhandlingsledere uttaler det, er det grunn til å være klar over for hva det betyr for deg.

«Det er klart at folka er forbanna over å måtte stå flere år lenger i arbeid enn det de var forespeilet tidligere. Ordningen er dårlig, og den blir enda dårligere for de yngre aldersgruppene». Det sier Ragnar Dahl som er den som har jobbet lengst med pensjon i BFO.

Pensjon
Pensjon skaper bekymring for ansatte i Forsvaret, skriver redaktør av Offisersbladet Øyvind Førland Olsen (Illustrasjon Nicolai Caspari Stigar).

Han kommer med en advarsel om konsekvensene ved den nye pensjonsordningen, og en like klokkeklar oppfordring: Begynn å spare til pensjon, i dag.

De vi har snakket med i Forsvaret i denne utgaven speiler også bekymringen mange sitter med, om hva som venter dem når de en dag må ta av seg uniformen.

Enten de er i starten av sitt yrkesliv eller nærmer seg pensjonsalder, er tilbakemeldingene entydige: De nye pensjonsreglene gjør at de vurderer sin framtid i Forsvaret. Konsekvensen kan fort bli at Forsvaret mister ansatte som de ikke har råd til å miste.

Det er også bekymringsfullt at enkelte ikke ønsker å si hva de virkelig mener om blant annet pensjon i frykt for at det kan ha konsekvenser på arbeidsplassen. Det var noen av tilbakemeldingene da Offisersbladet besøkte Bardufoss.

Om frykten er begrunnet eller ikke, er det likevel et sykdomstegn. Det svekker takhøyden i Forsvaret og gjør muligheten for å treffe gode og veloverveide beslutninger dårligere.

Da er enda viktigere at Tonje, Egil (bildet i topp av teksten) og Joakim, som du kan lese mer om i denne utgaven, forteller hva de mener.

Les også: Frykter ny pensjon: Må jobbe lengre for mindre

Denne teksten er en redigert versjon av redaktørens lederspalte i utgave 5, 2023 av Offisersbladet.