BFO UNG Konferansen: – Det er de unge som er framtida

Nestleder i Befalets Fellesorganisasjon innledet BFO UNG konferansen 2022.

Tekst og foto: Øyvind Førland Olsen, kommunikasjonsrådgiver i BFO

– Det er de unge som er framtida.

Det sa nestleder i Befalets Fellesorganisasjon Rune Rudberg under første dag av BFO UNG konferansen i Bergen. Rundt 100 medlemmer av BFO, der hovedvekten var i 20-åra, satt benket da Rudberg fortalte om hva BFO jobber for.

– Det er ikke vanskelig for BFO å prioritere de unge, og dere får en organisasjon i ryggen som tilbyr støtte, sa Rudberg som understreket betydningen av å være organisert.

Les mer om BFO UNG Konferansen

BFO UNG konferanse
Kadetter og ansatte i Forsvaret satt benket under BFO UNG konferansen 2022 i Bergen.

– Vi er her for medlemmene - det er dere vi er til for. Det er avgjørende at vi minner oss selv på at alt vi gjør, er for medlemmene, fortsatte Rudberg.

Han oppfordret også de unge i Forsvaret i dag til å forberede seg på dårligere pensjonsutsikter i framtiden:

– Jeg er nok en av de «siste» som får en høvelig god pensjon. Start din egen pensjonssparing, sa Rudberg som siktet til at yngre i dag vil få lavere pensjonsutbetalinger som følge av ny pensjonsordning.

Les også: Hans Even Haugli sier at lav grunnlønn og dårlig pensjon vil føre til personellflukt

Spesialistråd i Luftforsvaret

Neste taler ut var troppssersjant Andrea Engum. Hun leder Luftforsvarets juniorspesialistråd. Hensikten og arbeidet til rådet skrev Offisersbladet om i siste utgave av magasinet.

Engum fortalte om arbeidet til rådet som har ledet fram til 22 tiltak for å øke ståtiden i Luftforsvaret – slik at ikke forsvarsgrenen mister kritisk kompetanse samt at det blir lettere å rekruttere ansatte. Hun etterlyste blant annet lojalitetsbonus hvert femte eller tiende år i jobb.

Andrea Engum
Andrea Engum fortalte om arbeidet til Luftforsvarets juniorspesialistråd.

– Det er de små tingene som kan utgjøre en stor forskjell, sa Engum som videre pekt på at Forsvaret bør styrke rettighetene i forbindelse med pendling.

– Utdanningsreformen må revideres. Vi anbefaler at kurs i større grad blir samlet for å forhindre hyppig fravær, fortsatte Engum.

Ung i Forsvaret

Anita Eide (29) tidligere leder i Kadettenes Fellesorganisasjon (KAFO) og nåværende medlem av BFOs hovedstyre og Nikolai Valvik (26) var neste som holdt foredrag. Valvik har også tidligere vært leder KAFO og Anita Eide sitter per dags dato i BFOs hovedstyret.

De fortalte om hvordan det er å være ung i Forsvaret, og hva det har betydd å være tillitsvalgt.

Anita Eide og Nikolai Valvik
Anita Eide og Nikolai Valvik holdt foredrag om å være tillitsvalgt i Forsvaret.

– Ved å være tillitsvalgt i Forsvaret utøver man det vi i praksis vi er satt til å forsvar; fred, frihet og demokrati. Som tillitsvalgt er det også viktig å skape tillit, til medlemmene og overfor arbeidsgiver, sa Nikolai Valvik.

– Vi skaper oppmerksomhet om BFO og arbeidsgiveren vår Forsvaret, og bidrar til å løse saker til vårt felles beste, fortsatte Anita Eide som har vært tillitsvalgt i ni år.

Spesialoperasjoner for Forsvaret

– Jeg skal snakke om det som står mitt hjerte nærmest, og det er FSK (Forsvarets spesialstyrker), sa Brage Larssen.

Den tidligere sjefen for Forsvarets spesialstyrker har vært i spesialstyrkene siden 2003. Under foredraget fortalte han blant annet om den historiske bakgrunnen som ledet fram til etableringen av FSK i 1992.

Larsen har også erfaring fra internasjonale operasjoner og i ble 2013 tildelt St. Olavsmedaljen med ekegren for tjenesten i Afghanistan.

– Vi har vært «the go to force» for problemløsning. Vi er et supplement, men ikke en erstatning for konvensjonelle styrker. Kan noen andre løse oppdraget, er det bedre at de gjør det enn at vi gjør det, sa Larssen.

Brage Larssen
Tidligere sjef for Forsvarets spesialstyrker (FSK) holdt foredrag under BFO UNG konferansen.

– Kjernen i avdelingen er «jegerånden», den enkeltes innbitte vilje til å løse oppdrag uavhengig av forutsetninger, fortsatte den tidligere spesialsoldaten om hva som kjennetegner miljøet og kvalifikasjonene til den enkelte i spesialstyrkene.

Han viste også til at det sees etter de samme menneskelige kvalitetene det selekteres etter i det to spesialstyrkemiljøene i Forsvaret, marinejeger og spesialjeger.

Klare tilbakemeldinger til Forsvarets Sjefssersjant Rune Wenneberg

Wenneberg ønsket tilbakemeldinger fra BFO UNG Konferansen og fikk det. Etter å ha snakket om livslang karriere i Forsvaret tok Wenneberg fram en liten mentometer undersøkelse, der deltakerne skulle gi poeng til hva de mente er viktigst for å velge å fortsette med en karriere i Forsvaret.

Wenneberg på BFO UNG Konferansen 2022
Wenneberg studerer resultatet av mentometerundersøkelsen

Ikke overraskende kom "Full pensjon på alle tillegg" på førsteplass, sammen med konkurransedyktig lønn.

I debatten var deltakerne ganske tydelig på de utfordringene de står overfor i sin avdeling som sjefssersjanten måtte svare på. En ærlig og god diskusjon!