Resultat årlige lønnsforhandlinger for gruppe 1

Forhandlingene er ferdig og lønnsendringen vil utbetales i januar.

Resultat lønnsforhandlinger gruppe 1

BFOs forhandlingsleder Lars Omberg kan melde om et godt og konstruktivt forhandlingsklima, der partene var villig til å finne gode løsninger.

I motsetning til lønnsforhandlinger på gruppe 2, er det ikke avsatt en fast pott på gruppe 1.
Derfor har det vært naturlig å se til løsningene som ble valgt for gruppe 2, sier forhandlingsleder Lars Omberg. Med seg i forhandlingene hadde han Jon Erling Johansen.

Partene ble i år enige om en lønnsøkning på 7,2%. Dette er inkludert de 31 000 kronene som ble gitt i det sentrale oppgjøret pr. 1 mai 2023.
For de fleste vil dette innebære økning i lønnstrinn og i tillegg et kronetillegg for å oppnå en total økning på 7,2 %.
Virkningsdatoen er 1. mai 2023.
- Dette er vi godt fornøyd uttaler Lars Omberg, forhandlingsleder i BFO.

Forhandlingsleder BFO Lars Omberg
Forhandlingsleder i BFO Lars Omberg.

Protokoll finner du her.

*Saken er oppdatert torsdag 07.12, hvor det har blitt korrigert at pengene utbetales i januar, og ikke desember.