Bilde:

Offiser står å ser ut over vannet.

Bilde: Forsvarets mediearkiv

Lokale lønnsforhandlinger 2023

Ønsker du å påvirke lønnen din? Da oppfordrer vi deg til å sende inn et personlige lønnskrav via bfo.no!

Lokale lønnsforhandlinger og personlig lønnskrav

Vi ønsker å informere deg om årets lokale lønnsforhandlinger. Dette er din mulighet til å påvirke egen lønn.

Det å fremme lønnskrav er en viktig fordel ved å være fagorganisert, og kan bidra til at lønnen din samsvarer med det ansvaret du har og arbeidsoppgavene du utfører.

Her er viktige detaljer du bør være klar over.

Personlig lønnskrav må leveres via bfo.no- min side- mine søknader, eller via BFO-app. Du kan levere og endre lønnskrav helt frem til 15.september kl.2400.

Lokale lønnsforhandlinger

 • Lokale lønnsforhandlinger er en ekstra mulighet i tillegg til årlige lønnsoppgjør.
 • Årets oppgjør fokuserte på lønn og var et mellomoppgjør.
 • En lønnsøkning på kr. 31 000 ble forhandlet frem for alle på tariffavtalen fra 1. mai.
 • Forsvaret som arbeidsgiver forhandler med BFO og andre arbeidstakerorganisasjoner.
 • Din lokale hovedtillitsvalgte representerer deg i forhandlingene.

Formålet med lokale lønnsforhandlinger

 • Lokale lønnsforhandlinger kompenserer endringer i stilling, ansvar eller oppgaver.
 • Målet er å utjevne lønnsforskjeller som ikke kan løses på andre måter i Hovedtariffavtalen.

Årets pott og virkningsdato

 • Uansett tidspunktet for avslutning, vil den lokale lønnen tre i kraft fra 1. mai 2023.
 • Årets avsetning er på 0,85%, tilsvarende rundt 90 millioner kroner.
 • Midlene skal fordeles blant ansatte i Forsvaret under Hovedtariffavtalen.

Viktige frister

 • 31. august: Første mulighet for å sende inn personlig lønnskrav.
 • 15. september: Siste frist for innsending av personlig lønnskrav.
 • Oktober/november: Lokale forhandlinger mellom hovedtillitsvalgte på DIF-nivå og arbeidsgiver.
 • 31. oktober: Forhandlinger avsluttes, oppgjøret skal være ferdigstilt.
 • Desember/januar: Planlagt utbetaling med tilbakevirkende kraft fra 1. mai 2023.

Lønnskrav

 • Å fremme lønnskrav er en kjernefordel ved å være fagorganisert.
 • Alle medlemmer som mottar lønn har rett til å levere lønnskrav.
 • Medlemmer i permisjon, inkludert foreldrepermisjon, kan også fremme lønnskrav etter likestillings- og diskrimineringsloven § 33.

Har du levert personlig lønnskrav tidligere?

Dersom du har levert personlig lønnskrav før håper vi du kan veilede dine kollegaer som ikke har levert lønnskrav tidligere. Samtidig ønsker vi å minne om at medlemmer i permisjon også har rett til å fremme lønnskrav.

For fullstendig informasjon, vennligst besøk vår informasjonsside om lokale lønnsforhandlinger 2023.