Regioner

BFO er delt inn i 5 regioner, og dekker hele Norge fra Nordkapp til Lindesnes

5 regioner

Regionens formål er å koordinere aktivitet i regionen, samt være bindeleddet mellom BFOs politiske ledelse og lokalforeningene. Regionene har hvert sitt styre, med eget budsjett.

Regionstyremøtene brukes til å oppdateres på pågående saker av viktighet for BFO, kompetansebygging, drift av regionen og nettverksbygging. Møtene er en arena for erfaringsutveksling, diskusjoner, samkjøring og sosial aktivitet. I tillegg til regionene, er BFO godt representert hos alle Forsvarets avdelinger i utlandet.

Hver enkelt region har et regionstyre som består av en representant for hver lokalforening og regionens valgte representant til Hovedstyret.

Region Viken

BFO Region Viken dekker fylkene Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Østfold, og er den største regionen målt i antall medlemmer.

Forsvarsdepartementet med underliggende etater har standkvarter i regionen, og alle forsvarsgrener og fellesinstitusjoner er representert.

Region Viken har følgende lokalforeninger

 • Akershus
 • Huseby
 • Karljohansvern
 • Kjeller
 • Kolsås
 • Kongsberg
 • Linderud
 • Lutvann
 • Mågerø
 • Rygge

Regionstyreleder:

Eilev Roger Pettersen, mail: rsl-viken@bfo.no

Region Vest

BFO Region Vest dekker fylkene Agder, Rogaland og Vestland.

Regionen dekker bl.a. utdanningsinstitusjonen til Sjøforsvaret og Luftforsvarets soldater, Sjøforsvarets hovedbase, Forsvarets regnskaps administrasjon, HV.09 og kommandantskapet.

Region Vest har følgende lokalforeninger

 • Kjevik
 • Stavanger
 • Jåttå
 • Sola
 • Madla
 • Bergenhus
 • Haakonsvern

Regionstyreleder:

Thomas Vikeså, mail: rsl-vest@bfo.no

Region Midt-Norge

BFO Region Midt-Norge dekker fylkene Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.

Region Midt-Norge har følgende lokalforeninger

 • Bodø
 • Reitan
 • Drevjemoen
 • Værnes
 • Luftkrigsskolen
 • Ørland
 • Setnesmoen

Regionstyreleder:

Patrick Sundt, mail: rsl-midt@bfo.no

Region Nord-Norge

BFO Region Nord-Norge dekker er tre nordligste fylkene og har medlemmer fra alle Forsvarsgrenene.

Region Nord-Norge har følgende lokalforeninger

 • Andøya
 • Bardufoss
 • Bjerkvik
 • Evenes
 • Harstad
 • Kirkenes
 • Porsanger
 • Setermoen
 • Sensor Nord
 • Sortland
 • Skjold
 • Sørreisa

Regionstyreleder:

Håkon Martin Lundberg, mail: rsl-nord@bfo.no

Region Indre-Østland

BFO Region Indre-Østland dekker er tre nordligste fylkene og har medlemmer fra alle Forsvarsgrenene.

Region Nord-Norge har følgende lokalforeninger

 • Dovre
 • Lillehammer
 • Vest Oppland
 • Hamar
 • Elverum
 • Rena
 • Gardermoen
 • Øvre Romerike

Regionstyreleder:

Mats Håvard Stensby, mail: rsl-indre@bfo.no