Medlemskap: 2. års lærling

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet.

Livslangt medlemskap

Vi ønsker at et medlemskap i BFO skal kunne følge deg gjennom livet. Derfor tilbyr vi ulike typer medlemskap/ulike medlemskategorier avhengig av om du er tjenestegjørende med lønn, under utdannelse, i HV-innsats, har permisjon fra din stilling, er pensjonert eller slutter i din jobb i Forsvaret.

Hvem er denne medlemskategorien for?

Dette er kategorien for deg som er 2. års lærling.

Hva koster medlemskapet?

For å være medlem betaler du 0.95% av grunnlønn. Dette trekkes direkte fra lønn via Forsvarets Personellservice. Du kan trekke av fagforeningskontingent fra skatten.

Hva inngår i medlemskapet?

Medlemmer i denne kategorien har tilgang til alle våre medlemsfordeler:

  • Gratis forsikringspakke: BFO UNG (ikke advokatbistand og TS-forsikring)
  • Tilgang på alle våre tillitsvalgte
  • Vi forhandler lønn på vegne av deg i lokale lønnsforhandlinger
  • Tilgang på alle forsikringer gjennom BFO Forsikring
  • Tilgang til BFO forsikringskontor
  • Tilgang til våre medlemsavtaler
  • Offisersbladet 6 utgivelser pr. år

Skal du slutte i Forsvaret eller ta permisjon fra din stilling?

Vi tilbyr deg fordelsmedlemskap til 900 kroner pr. år.. Da har du muligheten til å beholde mange av dine fordeler som medlem, blant annet forsikringene du har gjennom BFO Forsikring.

Les mer om fordelsmedlemskap

Spørsmål & svar

Ofte stilte spørsmål om denne type medlemskap.